18 jun 2016 06:00

18 jun 2016 06:00

Ansvar för ekonomi och jobb

POLITIK

Slutreplik på Patrik Björcks (S) replik om jobb och ekonomi (SLA 10/6).

Ett starkare Sverige och Skaraborg börjar med ansvar för ekonomin. För att kunna prioritera jobb och möta nya utmaningar. Läget är brådskande. Men vad gör vänsterregeringen? Den 10 juni skriver Patrik Björck (S) i SLA att det går att slå sig till ro för det går bra för Sverige. Detta trots att flertalet känner att Sverige är på väg åt fel håll. Jobb kommer inte av sig självt. De skapas av kreativa företagare som ges rimliga förutsättningar. Reformbehovet är påtagligt. Trösklar in på arbetsmarknaden måste sänkas. Sänkta skatter på låga inkomster, sänkta skatter på arbetsgivaravgifter och ett utvidgat rut-system är till exempel angeläget.

Avsaknaden av konkreta reformer för jobb, integration och för få vägar till arbetsmarknaden präglar dessvärre regeringens politik, P Björck (S). I ett läge då fler reformer behövs för att stärka sysselsättning och minska utanförskapet går regeringen åt motsatt håll, försvårar och fördyrar jobbskapande. Regeringen höjer skatter med drygt 39 miljarder kronor 2017, och på sikt mer än 40 miljarder kronor. Cirka 70 till 90 procent av dessa slår direkt mot jobb och tillväxt.

Välskötta offentliga finanser skapar trygghet för företag att investera, för hushåll att konsumera och lägger grunden för god tillväxt, fler jobb och en trygg gemensam finansiering av kvalitativ välfärd.

Alliansen har en gemensam väg framåt för Sverige och Skaraborg. Vi tar ansvar för statens finanser och hållbarhet i offentliga finanser. Vi kommer fortsätta lägga förslag för fler arbeten skall växa fram och integration fungera bättre. Fler jobb är grunden för en stark ekonomi och för att vi fortsatt ska ha en hög kvalitet i välfärden.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Ett starkare Sverige och Skaraborg börjar med ansvar för ekonomin. För att kunna prioritera jobb och möta nya utmaningar. Läget är brådskande. Men vad gör vänsterregeringen? Den 10 juni skriver Patrik Björck (S) i SLA att det går att slå sig till ro för det går bra för Sverige. Detta trots att flertalet känner att Sverige är på väg åt fel håll. Jobb kommer inte av sig självt. De skapas av kreativa företagare som ges rimliga förutsättningar. Reformbehovet är påtagligt. Trösklar in på arbetsmarknaden måste sänkas. Sänkta skatter på låga inkomster, sänkta skatter på arbetsgivaravgifter och ett utvidgat rut-system är till exempel angeläget.

Avsaknaden av konkreta reformer för jobb, integration och för få vägar till arbetsmarknaden präglar dessvärre regeringens politik, P Björck (S). I ett läge då fler reformer behövs för att stärka sysselsättning och minska utanförskapet går regeringen åt motsatt håll, försvårar och fördyrar jobbskapande. Regeringen höjer skatter med drygt 39 miljarder kronor 2017, och på sikt mer än 40 miljarder kronor. Cirka 70 till 90 procent av dessa slår direkt mot jobb och tillväxt.

Välskötta offentliga finanser skapar trygghet för företag att investera, för hushåll att konsumera och lägger grunden för god tillväxt, fler jobb och en trygg gemensam finansiering av kvalitativ välfärd.

Alliansen har en gemensam väg framåt för Sverige och Skaraborg. Vi tar ansvar för statens finanser och hållbarhet i offentliga finanser. Vi kommer fortsätta lägga förslag för fler arbeten skall växa fram och integration fungera bättre. Fler jobb är grunden för en stark ekonomi och för att vi fortsatt ska ha en hög kvalitet i välfärden.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.