18 jun 2016 06:00

18 jun 2016 06:00

Farligt cykla på banvallen

Grus:

Nu på sommaren är det skönt att ta en cykeltur i naturen, men om man vill åka på den gamla banvallen går det fint fram till Våmbskleven, sen är det nästan livsfarligt, åtminstone för äldre, på grund av det grova grus som lagts på. Har hört rykten om att det skall asfalteras, kan detta vara sant? I så fall vore det väl lämpligt att göra detta nu på sommaren, så att vi kan cykla när det är som vackrast ute.

Det vore även lämpligt att se över alla gång- och cykelbanor i Skövde, de allra flesta saknar markering för gångare och cyklister. Skall vi främja cykling i kommunen måste detta åtgärdas så att alla kan ta sig fram säkert och bra.

Aktiv cyklist

Nu på sommaren är det skönt att ta en cykeltur i naturen, men om man vill åka på den gamla banvallen går det fint fram till Våmbskleven, sen är det nästan livsfarligt, åtminstone för äldre, på grund av det grova grus som lagts på. Har hört rykten om att det skall asfalteras, kan detta vara sant? I så fall vore det väl lämpligt att göra detta nu på sommaren, så att vi kan cykla när det är som vackrast ute.

Det vore även lämpligt att se över alla gång- och cykelbanor i Skövde, de allra flesta saknar markering för gångare och cyklister. Skall vi främja cykling i kommunen måste detta åtgärdas så att alla kan ta sig fram säkert och bra.

Aktiv cyklist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.