18 jun 2016 06:00

18 jun 2016 06:00

Ingen trevlig syn

Tingshusparken:

Vi tycker det är beklagligt att turisterna som besöker Skövde under semesterperioden, skall behöva möta en park, som är så misskött som Tingshusparken är. Dessutom har man grävt upp två av tre vackra magnoliaträd utan att återställa markytan. Undrar vart träden tog vägen? Parken ser nu allt annat än trevlig ut. Tingshusparken, Skövdes viktigaste plats enligt arkitekten Mark Isitt, skall inte behöva se ut så. Någon/några måste ta sitt ansvar.

Dessutom kan man tycka att markägaren kunde utnyttja den befintliga flaggstången och åtminstone hissa flaggan på vår nationaldag. Man kan undra varför detta inte sker.

Rolf Becker

Claes-Göran Uvesten

Vi tycker det är beklagligt att turisterna som besöker Skövde under semesterperioden, skall behöva möta en park, som är så misskött som Tingshusparken är. Dessutom har man grävt upp två av tre vackra magnoliaträd utan att återställa markytan. Undrar vart träden tog vägen? Parken ser nu allt annat än trevlig ut. Tingshusparken, Skövdes viktigaste plats enligt arkitekten Mark Isitt, skall inte behöva se ut så. Någon/några måste ta sitt ansvar.

Dessutom kan man tycka att markägaren kunde utnyttja den befintliga flaggstången och åtminstone hissa flaggan på vår nationaldag. Man kan undra varför detta inte sker.

Rolf Becker

Claes-Göran Uvesten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.