18 jun 2016 06:00

18 jun 2016 06:00

Man får ta orden med en nypa salt

RELIGION

I sin insändare nämner Bernt Johansson ett antal bibelställen för att påvisa att Gud har ett namn och att Jesus och apostlarna betraktade Gamla testamentet som inspirerat av Gud och till nytta när man undervisar. (SLA 15 juni)

Men bibeln är skriven av människor som egentligen bara hade vissa uppfattningar av Gud. Det de sade att Gud sade är inte alls säkert att det var vad Gud sade. Man får därför ta deras ord ”med en nypa salt”.

Jesus visste att Gamla testamentet innehöll en massa osanningar om Gud, men han kunde ändå använda det i sin undervisning. Han plockade ut det han kunde använda och byggde vidare på det. Detsamma gjorde hans lärjungar (Jesus utvalde inga apostlar) utefter sin begränsade förmåga.

Detta visar att det är viktigt att gallra bland bibeltexterna och bara använda sådant som bygger upp oss, det som gör att våra liv blir lättare att leva och att vi får en önskan att vilja hjälpa andra människor med deras behov.

Benny Sikter

Men bibeln är skriven av människor som egentligen bara hade vissa uppfattningar av Gud. Det de sade att Gud sade är inte alls säkert att det var vad Gud sade. Man får därför ta deras ord ”med en nypa salt”.

Jesus visste att Gamla testamentet innehöll en massa osanningar om Gud, men han kunde ändå använda det i sin undervisning. Han plockade ut det han kunde använda och byggde vidare på det. Detsamma gjorde hans lärjungar (Jesus utvalde inga apostlar) utefter sin begränsade förmåga.

Detta visar att det är viktigt att gallra bland bibeltexterna och bara använda sådant som bygger upp oss, det som gör att våra liv blir lättare att leva och att vi får en önskan att vilja hjälpa andra människor med deras behov.

Benny Sikter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.