18 jun 2016 06:00

18 jun 2016 06:00

Svensk flathet

rättspsyk:

Läste nyligen att djupt kriminella som är intagna på rättspsyk lätt kan få vapen sända till sig via posten. Lagen tillåter nämligen inte att klinikerna automatiskt kontrollerar paket som skickas till de intagna utan att tillstånd måste sökas för varje försändelse var för sig. Det är inte ens tillåtet att klämma eller känna på paketen.

Rättspsykklinikerna har försökt få myndigheterna, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, att tolka lagen på ett sätt som ger dem tillstånd att granska fler paket utan att begära tillstånd. Båda instanserna har sagt nej till detta.

Detta är en uppvisning av svenskt rättssamhälles sätt att skydda den personliga integriteten.

Ingvar Persson

Läste nyligen att djupt kriminella som är intagna på rättspsyk lätt kan få vapen sända till sig via posten. Lagen tillåter nämligen inte att klinikerna automatiskt kontrollerar paket som skickas till de intagna utan att tillstånd måste sökas för varje försändelse var för sig. Det är inte ens tillåtet att klämma eller känna på paketen.

Rättspsykklinikerna har försökt få myndigheterna, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, att tolka lagen på ett sätt som ger dem tillstånd att granska fler paket utan att begära tillstånd. Båda instanserna har sagt nej till detta.

Detta är en uppvisning av svenskt rättssamhälles sätt att skydda den personliga integriteten.

Ingvar Persson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.