20 jun 2016 06:00

20 jun 2016 06:00

Regeringen sviker kvinnojourerna

VÅLD MOT KVINNOR

Den nuvarande regeringen stoltserar med att vara Sveriges första feministiska regering och ett av regeringens mål är att: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

För att stödja landets 250 kvinnojourer lovade regeringen att avsätta 25 miljoner 2015 och 100 miljoner årligen till Sveriges kvinnojourer mellan 2016–2019. Dessa miljoner har de flesta jourer inte sett röken av.

Under 2015 betalade regeringen inte ut hela beloppet på 25 miljoner och i år har endast 48 av de 100 miljonerna kommit jourerna till del. Efter påtryckningar från bland annat oss liberaler har regeringen nu meddelat att resterande pengar ska betalas ut. Dock vet ingen när det sker förutom regeringen själva.

Landets kommuner har en skyldighet att agera och får inte svika i sitt samhällsansvar. Det finns en lagstadgad skyldighet för kommunerna att hjälpa den som utsatts för våld men det finns inte uttryckligen en lagstadgad skyldighet för kommunerna att erbjuda skyddat boende som placeringsform.

Det är uppenbart att många kommuner använder sig av det kryphålet i lagen eftersom det endast är 30 procent av landets kommuner som tillhandahåller skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. De resterande 70 procenten drivs av ideella krafter som har startat tjej- och kvinnojourer där kommunen har fallit till föga.

Det är oacceptabelt att kommunerna kan välja att outsourca ansvaret för skyddsbehövande kvinnor till ideella krafter. Samtidigt som man kräver att de ska söka årliga förenings- och organisationsbidrag som om jourerna höll på med vilken fritidsaktivitet som helst! Liberala Kvinnor menar att stödet till kvinnojourerna måste vara mer långsiktigt, så att de kan planera sin verksamhet

Våldet mot kvinnor är en skamfläck i vårt samhälle idag och det är samhällets uppgift att stå på de våldsutsatta kvinnornas sida. Då duger det inte att använda feminismen som en vacker fernissa. Det förpliktigar att kalla sig för en feministisk regering. Se till att kvinnojourerna får sina pengar nu!

Gulan Avci (L)

ordförande Liberala Kvinnor

IngMarie Larsson (L)

ordförande Liberala Kvinnor Skaraborg

För att stödja landets 250 kvinnojourer lovade regeringen att avsätta 25 miljoner 2015 och 100 miljoner årligen till Sveriges kvinnojourer mellan 2016–2019. Dessa miljoner har de flesta jourer inte sett röken av.

Under 2015 betalade regeringen inte ut hela beloppet på 25 miljoner och i år har endast 48 av de 100 miljonerna kommit jourerna till del. Efter påtryckningar från bland annat oss liberaler har regeringen nu meddelat att resterande pengar ska betalas ut. Dock vet ingen när det sker förutom regeringen själva.

Landets kommuner har en skyldighet att agera och får inte svika i sitt samhällsansvar. Det finns en lagstadgad skyldighet för kommunerna att hjälpa den som utsatts för våld men det finns inte uttryckligen en lagstadgad skyldighet för kommunerna att erbjuda skyddat boende som placeringsform.

Det är uppenbart att många kommuner använder sig av det kryphålet i lagen eftersom det endast är 30 procent av landets kommuner som tillhandahåller skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. De resterande 70 procenten drivs av ideella krafter som har startat tjej- och kvinnojourer där kommunen har fallit till föga.

Det är oacceptabelt att kommunerna kan välja att outsourca ansvaret för skyddsbehövande kvinnor till ideella krafter. Samtidigt som man kräver att de ska söka årliga förenings- och organisationsbidrag som om jourerna höll på med vilken fritidsaktivitet som helst! Liberala Kvinnor menar att stödet till kvinnojourerna måste vara mer långsiktigt, så att de kan planera sin verksamhet

Våldet mot kvinnor är en skamfläck i vårt samhälle idag och det är samhällets uppgift att stå på de våldsutsatta kvinnornas sida. Då duger det inte att använda feminismen som en vacker fernissa. Det förpliktigar att kalla sig för en feministisk regering. Se till att kvinnojourerna får sina pengar nu!

Gulan Avci (L)

ordförande Liberala Kvinnor

IngMarie Larsson (L)

ordförande Liberala Kvinnor Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.