21 jun 2016 06:00

21 jun 2016 06:00

Dawkins inget sanningsvittne

RELIGION

Ingvar Aronsson hänvisar till Richard Dawkins i sitt försök att misskreditera Gamla Testamentet (SLA 18/6). Men Dawkins är knappast något sanningsvittne. Han är känd för två saker; dels som en respekterad forskare inom evolutionsbiologin, dels som en rabiat gudshatare vilket hans bok, Illusionen om Gud, visar. Den boken drog ner hans anseende bland många av hans kollegor. Tidskriften Prospect röstade 2005 fram Dawkins som en av världens tre ledande intellektuella. Men hans bok fick däremot omdömet ”likgiltig, dogmatisk, osammanhängande och självmotsägande”.

Alister McGrath, som doktorerat i molekylär biofysik och sedermera blivit teolog, frågar i ett genmäle till Dawkins; ”hur en person som var så begåvad när det gäller att popularisera naturvetenskap... kunde förvandlas till en aggressiv antireligiös propagandist som inte tycktes ta hänsyn till bevis som inte stödde hans sak” (Ateismen illusioner).

Så svaret på Aronssons fråga om den gud som Dawkins beskriver kan förlåta synder, är ett klart nej. Men bibelns Gud kan det. Gud gick skarpt tillrätta med David genom profeten Natan vilket resulterade i Davids botbön till förlåtelse: Skapa i mig ett rent hjärta, ge mig ett nytt ett stadigt sinne”, (Ps. 51). Den förlåtelsen är tillgänglig för oss alla genom Jesu Kristi försoning på Golgota vilket Gamla Testamentet pekar fram emot. Jag hänvisar åter till Jesus egna ord i Luk. 24:44 f.

Bernt Johansson

Alister McGrath, som doktorerat i molekylär biofysik och sedermera blivit teolog, frågar i ett genmäle till Dawkins; ”hur en person som var så begåvad när det gäller att popularisera naturvetenskap... kunde förvandlas till en aggressiv antireligiös propagandist som inte tycktes ta hänsyn till bevis som inte stödde hans sak” (Ateismen illusioner).

Så svaret på Aronssons fråga om den gud som Dawkins beskriver kan förlåta synder, är ett klart nej. Men bibelns Gud kan det. Gud gick skarpt tillrätta med David genom profeten Natan vilket resulterade i Davids botbön till förlåtelse: Skapa i mig ett rent hjärta, ge mig ett nytt ett stadigt sinne”, (Ps. 51). Den förlåtelsen är tillgänglig för oss alla genom Jesu Kristi försoning på Golgota vilket Gamla Testamentet pekar fram emot. Jag hänvisar åter till Jesus egna ord i Luk. 24:44 f.

Bernt Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.