22 jun 2016 06:00

22 jun 2016 06:00

Den ljusnande framtid är vår – eller?

Debatt

Med 12 år i skolan som bagage ser många ungdomar fram emot att få sitt första riktiga jobb och därigenom en egen inkomst. Något som leder till en enorm frihet och framför allt självständighet. I Sverige, ett av världens mest rika och jämställda länder, borde detta vara en självklarhet. Regeringen Löfven verkar dock ha en annan plan för Sveriges studenter.

När regeringen tillträdde hösten 2014 deklarerade man att 2020 skulle Sverige ha EU:s lägsta arbetslöshet, ett ambitiöst och högt satt mål. Olyckligtvis har regeringen gjort allting annat än att skapa förutsättningar för fler jobb att växa fram, i synnerhet för ungdomar. Genom att ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för dem under 26 år har regeringen nu gjort det betydligt dyrare för arbetsgivare att anställa unga. Incitamenten för att ta in en ung och i vissa fall oerfaren person har näst intill suddats ut. Borttagandet har lett till att jobben för den generation som allra mest behöver dem har blivit allt färre och färre. Enligt riksdagens utredningstjänst riskerar cirka 50 000 ungdomsjobb att försvinna, och många av dessa finns just i Skaraborg.

För Moderata Ungdomsförbundet är detta helt oacceptabelt. För att få fler unga i arbete krävs det gedigna reformer som gör skillnad. Ett exempel på detta är en helt slopad arbetsgivaravgift för ungdomar under 23 år, vilket skulle leda till att fler unga kan få en inkomst och kunna bidra till Sverige. Fler kommer också att känna egenmakt och få möjlighet att förverkliga sina vardagsdrömmar. Jobben är och förblir en frihetsfråga, och skall Sverige förbli ett öppet och modernt land måste politiken bidra till att göra människor friare och mer självständiga.

Sveriges bostadskris är högst verklig. Runt om i Sverige ser vi allt fler som inte har möjlighet att kunna börja studera för att det inte finns någon bostad att flytta in i. När nybyggnadstakten är så låg som i dagsläget blir situationen akut och med en regering som har fullt upp med att byta ut ansvariga ministrar och inte kan presentera en enda vettig reform för ökat bostadsbyggande blir inte läget förbättrat.

För att få fart på bostadsbyggandet krävs liberala reformer och slopade regelverk. Möjligheten att överklaga nybyggnationer behöver begränsas i betydligt större omfattning. Detta för att korta ned de nuvarande långa remissrundorna och på så sätt snabba på det välbehövliga bostadsbyggandet.

Du som student skall efter att studentfirandet är över, känna en stor framtidstro och hopp om att du kan lyckas med det du vill. Att Sverige är ett land där du har möjlighet att kunna bygga dig en framtid, jobba med det du vill och älska den du vill. För att uppnå det krävs kraftfulla reformer som syftar till att vända den nuvarande situationen och komma till bukt med de problem som finns. Vi tror på människors egna förmåga att uppnå sina egna mål. Denna tilltro lägger grunden för den politik som vi anser Sverige förtjänar.

MUF Skaraborgs distriktsstyrelse

genom ledamot Karl Opdal (M)

Med 12 år i skolan som bagage ser många ungdomar fram emot att få sitt första riktiga jobb och därigenom en egen inkomst. Något som leder till en enorm frihet och framför allt självständighet. I Sverige, ett av världens mest rika och jämställda länder, borde detta vara en självklarhet. Regeringen Löfven verkar dock ha en annan plan för Sveriges studenter.

När regeringen tillträdde hösten 2014 deklarerade man att 2020 skulle Sverige ha EU:s lägsta arbetslöshet, ett ambitiöst och högt satt mål. Olyckligtvis har regeringen gjort allting annat än att skapa förutsättningar för fler jobb att växa fram, i synnerhet för ungdomar. Genom att ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för dem under 26 år har regeringen nu gjort det betydligt dyrare för arbetsgivare att anställa unga. Incitamenten för att ta in en ung och i vissa fall oerfaren person har näst intill suddats ut. Borttagandet har lett till att jobben för den generation som allra mest behöver dem har blivit allt färre och färre. Enligt riksdagens utredningstjänst riskerar cirka 50 000 ungdomsjobb att försvinna, och många av dessa finns just i Skaraborg.

För Moderata Ungdomsförbundet är detta helt oacceptabelt. För att få fler unga i arbete krävs det gedigna reformer som gör skillnad. Ett exempel på detta är en helt slopad arbetsgivaravgift för ungdomar under 23 år, vilket skulle leda till att fler unga kan få en inkomst och kunna bidra till Sverige. Fler kommer också att känna egenmakt och få möjlighet att förverkliga sina vardagsdrömmar. Jobben är och förblir en frihetsfråga, och skall Sverige förbli ett öppet och modernt land måste politiken bidra till att göra människor friare och mer självständiga.

Sveriges bostadskris är högst verklig. Runt om i Sverige ser vi allt fler som inte har möjlighet att kunna börja studera för att det inte finns någon bostad att flytta in i. När nybyggnadstakten är så låg som i dagsläget blir situationen akut och med en regering som har fullt upp med att byta ut ansvariga ministrar och inte kan presentera en enda vettig reform för ökat bostadsbyggande blir inte läget förbättrat.

För att få fart på bostadsbyggandet krävs liberala reformer och slopade regelverk. Möjligheten att överklaga nybyggnationer behöver begränsas i betydligt större omfattning. Detta för att korta ned de nuvarande långa remissrundorna och på så sätt snabba på det välbehövliga bostadsbyggandet.

Du som student skall efter att studentfirandet är över, känna en stor framtidstro och hopp om att du kan lyckas med det du vill. Att Sverige är ett land där du har möjlighet att kunna bygga dig en framtid, jobba med det du vill och älska den du vill. För att uppnå det krävs kraftfulla reformer som syftar till att vända den nuvarande situationen och komma till bukt med de problem som finns. Vi tror på människors egna förmåga att uppnå sina egna mål. Denna tilltro lägger grunden för den politik som vi anser Sverige förtjänar.

MUF Skaraborgs distriktsstyrelse

genom ledamot Karl Opdal (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.