22 jun 2016 06:00

22 jun 2016 06:00

Felet hade enkelt kunnat rättas till

FULLMÄKTIGE KARLSBORG

Bo Waller (M) skriver i sin insändare i SLA 3/6 om ersättarstrulet på fullmäktigesammanträdet 25 april att kommunfullmäktiges ordförande Stig Carlsson har beklagat det inträffade, vilket inte är något som jag uppfattat.

Jag ställde frågan under sammanträdet hur det kan vara möjligt att det sitter en moderat ersättare på en socialdemokratisk plats. Svaret då från Stig Carlsson var i princip en axelryckning och att detta är något vi får utreda.

Innan sammanträdet 30 maj ställde jag frågan om han tänkte ta upp frågan och besvara/kommentera den eftersom det var ett konstaterat fel och det hade skrivits om det i media. Det ämnade han inte göra och jag förklarade då att jag återigen ville ta upp frågan, vilket jag fick göra under punkten frågor på dagordningen. Svaret blev då från ordföranden att ett fel har begåtts och vi inväntar Förvaltningsrättens svar.

Detta hade varit ett lämpligt tillfälle att beklaga det inträffade. Det är mänskligt att det blir fel ibland och detta fel hade enkelt varit tillrättat om ordföranden direkt hade konstaterat att det var fel och med lite ödmjukhet ställt frågan till fullmäktigeförsamlingen om sammanträdet ändå kunde godkännas. Jag är övertygad om att ingen hade bråkat om detta.

Kjell Sjölund (C)

Jag ställde frågan under sammanträdet hur det kan vara möjligt att det sitter en moderat ersättare på en socialdemokratisk plats. Svaret då från Stig Carlsson var i princip en axelryckning och att detta är något vi får utreda.

Innan sammanträdet 30 maj ställde jag frågan om han tänkte ta upp frågan och besvara/kommentera den eftersom det var ett konstaterat fel och det hade skrivits om det i media. Det ämnade han inte göra och jag förklarade då att jag återigen ville ta upp frågan, vilket jag fick göra under punkten frågor på dagordningen. Svaret blev då från ordföranden att ett fel har begåtts och vi inväntar Förvaltningsrättens svar.

Detta hade varit ett lämpligt tillfälle att beklaga det inträffade. Det är mänskligt att det blir fel ibland och detta fel hade enkelt varit tillrättat om ordföranden direkt hade konstaterat att det var fel och med lite ödmjukhet ställt frågan till fullmäktigeförsamlingen om sammanträdet ändå kunde godkännas. Jag är övertygad om att ingen hade bråkat om detta.

Kjell Sjölund (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.