23 jun 2016 06:00

23 jun 2016 06:00

Äldre missgynnas vid kompetensutveckling

Debatt:

Arbetslivet präglas i många branscher och yrkesroller av snabb utveckling och snabba förändringar.

Kompetens som är högaktuell i verksamheten kan bli inaktuell snabbare än vad många föreställer sig. Just därför är det livslånga lärandet en förutsättning, både för personal och för arbetsgivare.

Unionen arbetar hårt för att fler ska få rätt förutsättningar för ett längre och utvecklande arbetsliv. Som en del i vårt arbete tar vi med jämna mellanrum fram Kompetensutvecklingsbarometern. I dagarna presenterades den senaste rapporten och det vi kan se i resultatet är bekymmersamt på många sätt.

Några generella resultat vi kan se i undersökningen är att:

• fyra av tio tjänstemän inte fått kompetensutveckling de senaste tolv månaderna

• fler än hälften av tjänstemännen har ingen plan för sin kompetensutveckling

• färre än två av tio tjänstemän har sin kompetensutveckling kopplad till tydliga mål

• män kompetensutvecklar sig i högre grad genom externa privata kurser, medan kvinnor i högre grad följer och lär av kollegor

Noterbart och anmärkningsvärt är att vi ser att andelen tjänstemän som fått kompetensutveckling det senaste året sjunker successivt med stigande ålder och att en tredjedel av tjänstemännen mellan 51–64 år ser sin ålder som hämmande för kompetensutveckling.

En bra dialog mellan medarbetare och chef är en bra början för att bygga en långsiktig plan för kompetensuppbyggnaden på företaget. Tjänstemännen tar ett stort eget ansvar för sin kompetensutveckling men Unionens undersökning visar att bara 26 procent av den kompetensutveckling som genomförts är relevant för verksamheten! Det är ett slöseri med resurser som drabbar både tjänstemännen och företaget.

Det är också en oroväckande hög andel som känner att det inte går att kombinera privatliv med ett utvecklande arbetsliv. Unionen kommer aldrig acceptera att man ska behöva välja mellan dessa två.

En lösning skulle kunna vara att satsa på närhet till utbildningscentra, exempelvis fler campus på fler orter och bättre fördelning/spridning av yrkeshögskoleplatser. Antalet distansutbildningar skulle kunna breddas och dessutom ha flexibla kursstarter för att inte låsa sig på höst- och vårtermin. På det sättet går det att kompetensutveckla sig på en högre nivå och fortfarande stanna kvar på hemorten vilket kan vara en avgörande faktor för ett fungerande familjeliv.

Vi i Unionen är fast övertygade om att kompetens ger kraft och leder till fler och bättre jobb.

Anna-Karin Moberg

regionchef

Unionen Skaraborg/Väst

Kompetens som är högaktuell i verksamheten kan bli inaktuell snabbare än vad många föreställer sig. Just därför är det livslånga lärandet en förutsättning, både för personal och för arbetsgivare.

Unionen arbetar hårt för att fler ska få rätt förutsättningar för ett längre och utvecklande arbetsliv. Som en del i vårt arbete tar vi med jämna mellanrum fram Kompetensutvecklingsbarometern. I dagarna presenterades den senaste rapporten och det vi kan se i resultatet är bekymmersamt på många sätt.

Några generella resultat vi kan se i undersökningen är att:

• fyra av tio tjänstemän inte fått kompetensutveckling de senaste tolv månaderna

• fler än hälften av tjänstemännen har ingen plan för sin kompetensutveckling

• färre än två av tio tjänstemän har sin kompetensutveckling kopplad till tydliga mål

• män kompetensutvecklar sig i högre grad genom externa privata kurser, medan kvinnor i högre grad följer och lär av kollegor

Noterbart och anmärkningsvärt är att vi ser att andelen tjänstemän som fått kompetensutveckling det senaste året sjunker successivt med stigande ålder och att en tredjedel av tjänstemännen mellan 51–64 år ser sin ålder som hämmande för kompetensutveckling.

En bra dialog mellan medarbetare och chef är en bra början för att bygga en långsiktig plan för kompetensuppbyggnaden på företaget. Tjänstemännen tar ett stort eget ansvar för sin kompetensutveckling men Unionens undersökning visar att bara 26 procent av den kompetensutveckling som genomförts är relevant för verksamheten! Det är ett slöseri med resurser som drabbar både tjänstemännen och företaget.

Det är också en oroväckande hög andel som känner att det inte går att kombinera privatliv med ett utvecklande arbetsliv. Unionen kommer aldrig acceptera att man ska behöva välja mellan dessa två.

En lösning skulle kunna vara att satsa på närhet till utbildningscentra, exempelvis fler campus på fler orter och bättre fördelning/spridning av yrkeshögskoleplatser. Antalet distansutbildningar skulle kunna breddas och dessutom ha flexibla kursstarter för att inte låsa sig på höst- och vårtermin. På det sättet går det att kompetensutveckla sig på en högre nivå och fortfarande stanna kvar på hemorten vilket kan vara en avgörande faktor för ett fungerande familjeliv.

Vi i Unionen är fast övertygade om att kompetens ger kraft och leder till fler och bättre jobb.

Anna-Karin Moberg

regionchef

Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.