23 jun 2016 06:00

23 jun 2016 06:00

Öppna förskolan bör utvecklas

Tibro:

Angående Pernilla Ömans insändare i SLA 22/6 om Öppna förskolan i Tibro.

Öppna förskolan är en del av Tibro kommuns familjecentral. Det stämmer att det senaste barn- och utbildningssammanträdet diskuterade om det sätt som Öppna förskolan bedrivits den senaste tiden är det mest ändamålsenliga, når vi de familjer som är i bäst behov av stöd? Det stämmer även att köerna till barnomsorgen under våren förväntas bli så stora att de tillfälliga lokaler som idag finns i väntan på den nya förskolan, som ska stå klar september 2017, inte kan ta emot de barn som behöver förskoleplats.

Målet med en familjecentral är att i samverkan mellan Bun, Soc, Mvc och Bvc utifrån hela familjens livssituation verka för god hälsoutveckling hos barn och föräldrar och att stärka det sociala nätverket. Vi bör även se på Öppna förskolan ur det större perspektivet, vad skapar en attraktionskraft att vilja bo i Tibro kommun?

Barn och utbildningsnämndens samlade mening efter diskussionen var att Öppna förskolan ska öppnas igen som utlovat och att barn och utbildningsförvaltningen i samråd med VG-regionen och socialtjänsten ska utreda hur Öppna förskolans verksamhet kan utvecklas inom familjecentralens regi.

Politikens roll är att överse verksamheterna som bedrivs med allas våra gemensamma skattemedel. Ibland behöver man vrida och vända på koncepten för att se att det som görs blir bäst för kommunmedlemmarna.

Personligen kommer jag verka för att Öppna förskolan på inget sätt ska avvecklas, men däremot utvecklas.

Maria Marić

Kristdemokraterna i Tibro

Angående Pernilla Ömans insändare i SLA 22/6 om Öppna förskolan i Tibro.

Öppna förskolan är en del av Tibro kommuns familjecentral. Det stämmer att det senaste barn- och utbildningssammanträdet diskuterade om det sätt som Öppna förskolan bedrivits den senaste tiden är det mest ändamålsenliga, når vi de familjer som är i bäst behov av stöd? Det stämmer även att köerna till barnomsorgen under våren förväntas bli så stora att de tillfälliga lokaler som idag finns i väntan på den nya förskolan, som ska stå klar september 2017, inte kan ta emot de barn som behöver förskoleplats.

Målet med en familjecentral är att i samverkan mellan Bun, Soc, Mvc och Bvc utifrån hela familjens livssituation verka för god hälsoutveckling hos barn och föräldrar och att stärka det sociala nätverket. Vi bör även se på Öppna förskolan ur det större perspektivet, vad skapar en attraktionskraft att vilja bo i Tibro kommun?

Barn och utbildningsnämndens samlade mening efter diskussionen var att Öppna förskolan ska öppnas igen som utlovat och att barn och utbildningsförvaltningen i samråd med VG-regionen och socialtjänsten ska utreda hur Öppna förskolans verksamhet kan utvecklas inom familjecentralens regi.

Politikens roll är att överse verksamheterna som bedrivs med allas våra gemensamma skattemedel. Ibland behöver man vrida och vända på koncepten för att se att det som görs blir bäst för kommunmedlemmarna.

Personligen kommer jag verka för att Öppna förskolan på inget sätt ska avvecklas, men däremot utvecklas.

Maria Marić

Kristdemokraterna i Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.