23 jun 2016 06:00

23 jun 2016 06:00

Sköterskor fick gå – nu bör ledningen gå!

SKAS

Ledningen för dialysavdelningen på Skas bör avgå, eller byta jobb och lämna över till någon som förhoppningsvis vet hur man beter sig mot sköterskor och kroniskt sjuka dialyspatienter. Alla vet vilken brist det är på sköterskor och ännu mera på specialistsköterskor. Att man då inte har gjort ens ett enda försök att behålla dessa är oförlåtligt. Ni har inte fattat vad sköterskor som man träffar 200–250 dagar om året i 10–20 år eller ända till döden, betyder för oss, eller vad erfarna sköterskor har att lära ut.

Hur många år tar det för nya sköterskor att få så många års erfarenhet? Kanske någon högre upp på Skas kan svara? Varför har inte ni i ledningen på Skas agerat långt tidigare? Handla nu, vi har bara ett par stycken kvar!

Njurförbundet i väst har kallat till möte, de är oroade, men tydligen inte ledningen på Skas. Skärpning! Ert rykte står på spel!

Besvikna patienter

Hur många år tar det för nya sköterskor att få så många års erfarenhet? Kanske någon högre upp på Skas kan svara? Varför har inte ni i ledningen på Skas agerat långt tidigare? Handla nu, vi har bara ett par stycken kvar!

Njurförbundet i väst har kallat till möte, de är oroade, men tydligen inte ledningen på Skas. Skärpning! Ert rykte står på spel!

Besvikna patienter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.