23 jun 2016 06:00

23 jun 2016 06:00

Tack för att ni ställer upp som tillsyningsmän!

TINGSHUSPARKEN

Alla boende i Skövde måste vara väldigt tacksamma för att vi gratis fått två riktiga tillsyningsmän, vad det gäller parker och tomter i vår stad. Rolf Becker och Claes-Göran Uvesten är namnet på dessa herrar, som avsynar stadens fastigheter och parker. Vi får också vara tacksamma för att de tänker på alla de turister, som skall besöka Skövde och då särskilt den så kallade Tingshusparken! Vadå turister till Tingshusparken? Välkomna tillbaka till verkligheten mina herrar! Eller vad är det för fel på er?

I den insändare dessa båda herrar undertecknat i lördagens SLA hade de synpunkter på små grävningar, som gjorts på gräsytorna vid Tingshuset. Markundersökningar inför kommande byggnation. De hade också synpunkter på att flaggstången vid gamla Tingshuset inte flaggades på nationaldagen. Men nu är det ju så att det är ingen verksamhet i denna fastighet och då är det väl inte så konstigt att någon flagga inte kom upp. Den finns ett antal fastigheter i Skövde som står tomma och här flaggades det inte heller.

Nej, nu får ni lägga av med era löjliga synpunkter. Ni klarar tydligen inte av att det kommer att bli en nybyggnation av lägenheter på aktuell tomt och en renovering av gamla Tingshuset. Ni har sedan ett antal år tillbaka, kommit med det ena inlägget efter det andra. Ni har överklagat det ena beslutet efter det andra och verkligen lyckats skjuta på starten av byggnation. Till vilken nytta, nu när det blir klart för byggnation?

I Sverige saknas det idag över 700 000 lägenheter, och så skall ni vara två så kallade bromsklossar, som bromsar upp byggandet i Skövde. Vi får verkligen hoppas att regeringen ändrar på dessa regler, så inte sådana som ni kan hålla på och överklaga bygglov o.s.v.

Men stort tack för att ni gratis ställer upp som tillsyningsmän här i Skövde, av tomter och flaggstänger. När kommer nästa rapport?

Claes-Göran Olsson

I den insändare dessa båda herrar undertecknat i lördagens SLA hade de synpunkter på små grävningar, som gjorts på gräsytorna vid Tingshuset. Markundersökningar inför kommande byggnation. De hade också synpunkter på att flaggstången vid gamla Tingshuset inte flaggades på nationaldagen. Men nu är det ju så att det är ingen verksamhet i denna fastighet och då är det väl inte så konstigt att någon flagga inte kom upp. Den finns ett antal fastigheter i Skövde som står tomma och här flaggades det inte heller.

Nej, nu får ni lägga av med era löjliga synpunkter. Ni klarar tydligen inte av att det kommer att bli en nybyggnation av lägenheter på aktuell tomt och en renovering av gamla Tingshuset. Ni har sedan ett antal år tillbaka, kommit med det ena inlägget efter det andra. Ni har överklagat det ena beslutet efter det andra och verkligen lyckats skjuta på starten av byggnation. Till vilken nytta, nu när det blir klart för byggnation?

I Sverige saknas det idag över 700 000 lägenheter, och så skall ni vara två så kallade bromsklossar, som bromsar upp byggandet i Skövde. Vi får verkligen hoppas att regeringen ändrar på dessa regler, så inte sådana som ni kan hålla på och överklaga bygglov o.s.v.

Men stort tack för att ni gratis ställer upp som tillsyningsmän här i Skövde, av tomter och flaggstänger. När kommer nästa rapport?

Claes-Göran Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.