24 jun 2016 06:00

24 jun 2016 06:00

Grilla vegankött i helgen!

MILJÖN

I år midsommargrillar jag vegankött för änglamarkens, djurens eller miljöns skull om du vill, jorden vi ärvde och som vi anförtrotts att sköta.

Låt oss groddansa runt den blomsterklädda stången, leka tittut mellan gröna grenar och sluta upp med att grilla skogarnas och köttindustrins alla djur.

FN:s rapport ”Livestock's long shadow” slår fast att djurhållningen är en av de absolut främsta orsakerna till vår tids allvarligaste miljöproblem – från det lokala till det globala: utsläpp av växthusgaser, jordförstörelse, vattenförstörelse, övergödning, försurning och en dramatisk, pågående förlust av biologisk mångfald.

Enligt FN upptas 30 procent av jordens isfria landområden och 70 procent av den skövlade skogsmarken i Amazonas av de extremt resurskrävande köttfabrikerna. Det gör att de vilda djuren trängs undan och utplånas.

Låt rådjur, vildsvin, grisar och kor få vara ifred. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Låt oss därför tillsammans njuta av vegankött i den ljusa midsommarkvällens varma grillsken.

Jonas Norberg

Låt oss groddansa runt den blomsterklädda stången, leka tittut mellan gröna grenar och sluta upp med att grilla skogarnas och köttindustrins alla djur.

FN:s rapport ”Livestock's long shadow” slår fast att djurhållningen är en av de absolut främsta orsakerna till vår tids allvarligaste miljöproblem – från det lokala till det globala: utsläpp av växthusgaser, jordförstörelse, vattenförstörelse, övergödning, försurning och en dramatisk, pågående förlust av biologisk mångfald.

Enligt FN upptas 30 procent av jordens isfria landområden och 70 procent av den skövlade skogsmarken i Amazonas av de extremt resurskrävande köttfabrikerna. Det gör att de vilda djuren trängs undan och utplånas.

Låt rådjur, vildsvin, grisar och kor få vara ifred. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Låt oss därför tillsammans njuta av vegankött i den ljusa midsommarkvällens varma grillsken.

Jonas Norberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.