27 jun 2016 06:00

27 jun 2016 06:00

Det går bra för Sverige!

POLITIK

Det går bra för Sverige. Ekonomin går bättre än väntat. Arbetslösheten minskar. Antal sysselsatta ökar. Regeringen satsar på skola, vård och omsorg. Bostadsbyggandet börjar ta fart. Stora infrastruktursatsningar är på gång.

Man blir därför förvånad när man läser moderata Cecilia Widegrens debattartikel i SLA den 18 juni. Enligt henne är allt på väg åt fel. Alla tycker enligt henne att det blir sämre i Sverige.

Cecilia Widegren vill se välskötta finanser som skapar trygghet för företag att investera, för hushåll att konsumera och lägga grunden för god tillväxt, fler jobb och en trygg gemensam finansiering av kvalitativ välfärd. Med andra ord ska vi vara glada över att vi nu har en socialdemokratiskt ledd regeringen eftersom detta är precis vad den gör.

Det är den socialdemokratiskt ledda regeringen som nu får återställa rikets finanser efter att Alliansregeringen skapade ett rejält underskott med sina ofinansierade skattesänkningar.

Cecilia Widegren och hennes partikamrater basunerar hela tiden ut att Sverige är på fel väg. Deras lösning är fler skattesänkningar, sänkta löner för de som redan ligger lägst och försämrade ersättningar inom A-kassa och sjukförsäkringssystem. Exakt de lösningar man provade under åtta år vid makten. De ledde till ökade klyftor, sämre finanser för staten samt en hög arbetslöshet.

En stärkt ekonomi, en minskande arbetslöshet och en bättre fördelning av resurserna ser jag som positivt för Sverige. Det gör inte Cecilia Widegren.

Robert Ciabatti (S)

Man blir därför förvånad när man läser moderata Cecilia Widegrens debattartikel i SLA den 18 juni. Enligt henne är allt på väg åt fel. Alla tycker enligt henne att det blir sämre i Sverige.

Cecilia Widegren vill se välskötta finanser som skapar trygghet för företag att investera, för hushåll att konsumera och lägga grunden för god tillväxt, fler jobb och en trygg gemensam finansiering av kvalitativ välfärd. Med andra ord ska vi vara glada över att vi nu har en socialdemokratiskt ledd regeringen eftersom detta är precis vad den gör.

Det är den socialdemokratiskt ledda regeringen som nu får återställa rikets finanser efter att Alliansregeringen skapade ett rejält underskott med sina ofinansierade skattesänkningar.

Cecilia Widegren och hennes partikamrater basunerar hela tiden ut att Sverige är på fel väg. Deras lösning är fler skattesänkningar, sänkta löner för de som redan ligger lägst och försämrade ersättningar inom A-kassa och sjukförsäkringssystem. Exakt de lösningar man provade under åtta år vid makten. De ledde till ökade klyftor, sämre finanser för staten samt en hög arbetslöshet.

En stärkt ekonomi, en minskande arbetslöshet och en bättre fördelning av resurserna ser jag som positivt för Sverige. Det gör inte Cecilia Widegren.

Robert Ciabatti (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.