27 jun 2016 06:00

27 jun 2016 06:00

När infrias löftet om Musikskolan?

Skövde:

Nyligen har lärarförbundet för åttonde året i rad utsett de bästa musik- och kulturskolekommunerna i landet. Skövde hamnar först på 257:e plats i den nationella undersökningen.

När det gäller Västra Götalandsregionen har Skövde en bottennotering med plats tre från slutet av listan. Det är tre saker man tittar på.

• Satsade pengar per invånare 7–15 år.

• Avgiftens storlek till musik/kulturskolan, beräknat på en medelavgift.

• Andel elever i åldrar 6–19 år som deltar i den frivilliga verksamheten.

Det här säger inte att vi har en dålig musikskola. Tvärtom har vi en mycket bra musikskola med duktiga pedagoger och bra undervisning, trots små resurser. Och vad som kan ingå i en musikskola kan räknas på många olika sätt i kommuner.

Det som är största problemet och som vi socialdemokrater vill ta ansvar för och tar på allvar är den långa kön till Musikskolan. Därför har vi lagt 1,5 miljoner till Musikskolan i vårt budgetförslag för kommande år.

Jag har frågat ansvariga på Musikskolan och fått till svar att just nu finns det 324 barn/ungdomar som står i kö. Det kommer att minska en del till hösten när verksamheten startar. Längst är kön till instrumenten, gitarr och piano och till körer.

Katarina Jonsson (M) har lovat, inför en stor galapublik, att ta bort kön till Musikskolan. Vi undrar när? I er alliansbudget finns inga sådana satsningar. Det är många barn/ungdomar och föräldrar som väntar på besked.

Och ni andra partier i alliansen. Vilket ansvar tar ni i den här frågan? Jag har inte hört någon av er ta ställning. Har ni glömt bort, eller prioriterat bort våra barn och ungdomar?

Anita Andersson

Socialdemokraterna

Nyligen har lärarförbundet för åttonde året i rad utsett de bästa musik- och kulturskolekommunerna i landet. Skövde hamnar först på 257:e plats i den nationella undersökningen.

När det gäller Västra Götalandsregionen har Skövde en bottennotering med plats tre från slutet av listan. Det är tre saker man tittar på.

• Satsade pengar per invånare 7–15 år.

• Avgiftens storlek till musik/kulturskolan, beräknat på en medelavgift.

• Andel elever i åldrar 6–19 år som deltar i den frivilliga verksamheten.

Det här säger inte att vi har en dålig musikskola. Tvärtom har vi en mycket bra musikskola med duktiga pedagoger och bra undervisning, trots små resurser. Och vad som kan ingå i en musikskola kan räknas på många olika sätt i kommuner.

Det som är största problemet och som vi socialdemokrater vill ta ansvar för och tar på allvar är den långa kön till Musikskolan. Därför har vi lagt 1,5 miljoner till Musikskolan i vårt budgetförslag för kommande år.

Jag har frågat ansvariga på Musikskolan och fått till svar att just nu finns det 324 barn/ungdomar som står i kö. Det kommer att minska en del till hösten när verksamheten startar. Längst är kön till instrumenten, gitarr och piano och till körer.

Katarina Jonsson (M) har lovat, inför en stor galapublik, att ta bort kön till Musikskolan. Vi undrar när? I er alliansbudget finns inga sådana satsningar. Det är många barn/ungdomar och föräldrar som väntar på besked.

Och ni andra partier i alliansen. Vilket ansvar tar ni i den här frågan? Jag har inte hört någon av er ta ställning. Har ni glömt bort, eller prioriterat bort våra barn och ungdomar?

Anita Andersson

Socialdemokraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.