27 jun 2016 06:00

27 jun 2016 06:00

Vilken gud är det han hatar?

RELIGION

I sin replik till Ingvar Aronsson så skriver Bernt Johansson att Richard Dawkins är ”en rabiat gudshatare” (SLA 21 juni).

Men vilken gud är det som han hatar? Är det inte den gud som Gamla testamentet skildrar och som faktiskt tar livet av människor, och även djur? (1 Mos 6:5-7; 19:23-26; Hes 9:4-10.)

Bernt Johansson skriver också: ”Den förlåtelsen är tillgänglig för oss alla genom Jesu Kristi försoning på Golgata vilket Gamla testamentet pekar fram emot.”

Men någon försoning ägde inte rum på Golgata där Jesus dog. Hans död kunde inte åstadkomma någon försoning, för om man tror det så tror man på en gud som kräver offer.

Man tror också på en gud som inte älskar sitt barn utan ville se det bli torterat och uppspikat på en påle för att där dö som en brottsling.

Nej, det som försonar människor är att vi hela tiden är förlåtande gentemot varandra. För sådan är Gud. Gud förlåter alla människor vilka synder de än begår. Därför finns det ingen människa som Gud hatar eller ser med ogillande på.

Benny Sikter

Men vilken gud är det som han hatar? Är det inte den gud som Gamla testamentet skildrar och som faktiskt tar livet av människor, och även djur? (1 Mos 6:5-7; 19:23-26; Hes 9:4-10.)

Bernt Johansson skriver också: ”Den förlåtelsen är tillgänglig för oss alla genom Jesu Kristi försoning på Golgata vilket Gamla testamentet pekar fram emot.”

Men någon försoning ägde inte rum på Golgata där Jesus dog. Hans död kunde inte åstadkomma någon försoning, för om man tror det så tror man på en gud som kräver offer.

Man tror också på en gud som inte älskar sitt barn utan ville se det bli torterat och uppspikat på en påle för att där dö som en brottsling.

Nej, det som försonar människor är att vi hela tiden är förlåtande gentemot varandra. För sådan är Gud. Gud förlåter alla människor vilka synder de än begår. Därför finns det ingen människa som Gud hatar eller ser med ogillande på.

Benny Sikter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.