28 jun 2016 06:00

28 jun 2016 06:00

Gymnasiechefens beteende är oacceptabelt

Gymnasium Skövde:

Vår gymnasiechef i Gymnasium Skövde, Johan Rahmberg, har betett sig på ett sätt som en hög chef inom skolans värld inte bör bete sig på. Han har försökt att påverka två lärare vid betygssättningen för en nära anhörig i olika kurser.

Detta har han gjort på ett mycket hotfullt sätt, vilket förstås påverkat de aktuella lärarna starkt. Trots att gymnasiechefen har pressat de här lärarna har de inte ändrat några betyg. Jag vill ge stor eloge till dessa lärare, som jag vet är mycket kompetenta! Självklart har inte gymnasiechefen sagt att lärarna ska ändra betygen, men det är inte svårt att förstå att gymnasiechefen genom sitt beteende försökt att påverka de här lärarna att sätta bättre betyg. Han hade aldrig agerat så här om han varit nöjd med betygen.

Naturligtvis ska även en gymnasiechef kunna få vara förälder och kunna engagera sig i barnens skolgång. Men det engagemanget kanske inte ska komma två veckor innan studenten. Om nu engagemanget skulle komma så sent så har vi lärare all rätt att kräva att föräldern uppträder på ett civiliserat sätt och diskuterar betygen – om nu eleven är omyndig. Om eleven är myndig som de flesta är som tar studenten, så är det eleven själv som för sin talan. Det förutsätter jag att gymnasiechefen känner till!

Det som gör det här fallet extra allvarligt är att Johan Rahmbergs chef Gustaf Olsson, uttalade sig i SLA och sa att han fortfarande har stort förtroende för Johan. Hur kan han ha det innan han pratat med berörda lärare och innan han satt sig in i fallet? Dessutom tycker han det är i sin ordning att gymnasiechefen anmäler sin egen skola till Skolinspektionen. Det här ger mycket dåliga signaler till oss lärare inom Gymnasium Skövde.

Allt kunde ha varit en överreaktion från en utarbetad chef/förälder. Men nu har dessa otrevliga samtal skett vid ett flertal tillfällen och någon ursäkt har inte lämnats. Faktum är att Johan Rahmberg har försökt att utnyttja sin ställning som gymnasiechef vid betygssättningen för nära anhörig och det är mycket allvarligt. För min egen del blir det mycket svårt att fortsättningen känna förtroende för min gymnasiechef.

Lärare inom Gymnasium Skövde med många års erfarenhet

 

Detta har han gjort på ett mycket hotfullt sätt, vilket förstås påverkat de aktuella lärarna starkt. Trots att gymnasiechefen har pressat de här lärarna har de inte ändrat några betyg. Jag vill ge stor eloge till dessa lärare, som jag vet är mycket kompetenta! Självklart har inte gymnasiechefen sagt att lärarna ska ändra betygen, men det är inte svårt att förstå att gymnasiechefen genom sitt beteende försökt att påverka de här lärarna att sätta bättre betyg. Han hade aldrig agerat så här om han varit nöjd med betygen.

Naturligtvis ska även en gymnasiechef kunna få vara förälder och kunna engagera sig i barnens skolgång. Men det engagemanget kanske inte ska komma två veckor innan studenten. Om nu engagemanget skulle komma så sent så har vi lärare all rätt att kräva att föräldern uppträder på ett civiliserat sätt och diskuterar betygen – om nu eleven är omyndig. Om eleven är myndig som de flesta är som tar studenten, så är det eleven själv som för sin talan. Det förutsätter jag att gymnasiechefen känner till!

Det som gör det här fallet extra allvarligt är att Johan Rahmbergs chef Gustaf Olsson, uttalade sig i SLA och sa att han fortfarande har stort förtroende för Johan. Hur kan han ha det innan han pratat med berörda lärare och innan han satt sig in i fallet? Dessutom tycker han det är i sin ordning att gymnasiechefen anmäler sin egen skola till Skolinspektionen. Det här ger mycket dåliga signaler till oss lärare inom Gymnasium Skövde.

Allt kunde ha varit en överreaktion från en utarbetad chef/förälder. Men nu har dessa otrevliga samtal skett vid ett flertal tillfällen och någon ursäkt har inte lämnats. Faktum är att Johan Rahmberg har försökt att utnyttja sin ställning som gymnasiechef vid betygssättningen för nära anhörig och det är mycket allvarligt. För min egen del blir det mycket svårt att fortsättningen känna förtroende för min gymnasiechef.

Lärare inom Gymnasium Skövde med många års erfarenhet

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.