29 jun 2016 06:00

29 jun 2016 06:00

Har rättssamhället spårat ur?

Våldtäkt:

Vi läser rätt ofta om hur domstolarna frikänner våldtäktsmän eller ger dem låga och inte relevanta straff, trots att man kan konstatera att en våldtäkt har genomförts. Hur i hela friden kan detta få förekomma? Är det så att det blivit tillåtet att kränka och förnedra unga tjejer, för att de inte har kunnat vara tillräckligt aggressiva i sitt nej-sägande eller har gjort tillräckligt motstånd.

Om en 13-årig tjej blir våldtagen av en 19-årig kille, då är sannolikheten stor att han döms för våldtäkt. Men om advokaten av någon underlig anledning får fram en uppgift om att killen enbart är 16 år, blir straffpåföljden en helt annan. Varför då? Gärningen är densamma. Men hur kom man fram till att han var 16 år, varför åldersbestämdes han inte till 21 år? När osäkerheten är så stor måste det väl ligga i allas intresse att hela sanningen kommer fram. Och det måste väl vara en del av advokatens uppgifter.

En våldtäkt på en 13-årig tjej är ett så allvarligt brott, då hon inte har åldern inne för samlag. Gärningen borde därför bedömas enligt lagens mening, med fängelse som påföljd.

Några förmildrande omständigheter kan inte finnas, då våldtäktsmannen sannolikt är äldre än den ålder advokaten fått fram. Hur tillförlitliga är de uppgifter som kommit fram i efterhand? Killen har hela tiden, när han rest genom Europa, hävdat sin ålder till 19 år. Men när straff på ett allvarligt brott skall utmätas är han yngre. Vad är sant?

Det kan väl inte vara domstolens mening att skydda gärningsmannen genom ett lågt straff, medan offret får lida långt fram i tiden, kanske hela livet. Eller menar domstolen att offret får skylla sig själv genom att vistas på allmän plats?

En våldtäkt är en våldtäkt oavsett ålder på gärningsmannen och där straffsatsen i normalfallet är fängelse i ett antal år.

Bengt Sjökvist

– tillika orolig farfar

Vi läser rätt ofta om hur domstolarna frikänner våldtäktsmän eller ger dem låga och inte relevanta straff, trots att man kan konstatera att en våldtäkt har genomförts. Hur i hela friden kan detta få förekomma? Är det så att det blivit tillåtet att kränka och förnedra unga tjejer, för att de inte har kunnat vara tillräckligt aggressiva i sitt nej-sägande eller har gjort tillräckligt motstånd.

Om en 13-årig tjej blir våldtagen av en 19-årig kille, då är sannolikheten stor att han döms för våldtäkt. Men om advokaten av någon underlig anledning får fram en uppgift om att killen enbart är 16 år, blir straffpåföljden en helt annan. Varför då? Gärningen är densamma. Men hur kom man fram till att han var 16 år, varför åldersbestämdes han inte till 21 år? När osäkerheten är så stor måste det väl ligga i allas intresse att hela sanningen kommer fram. Och det måste väl vara en del av advokatens uppgifter.

En våldtäkt på en 13-årig tjej är ett så allvarligt brott, då hon inte har åldern inne för samlag. Gärningen borde därför bedömas enligt lagens mening, med fängelse som påföljd.

Några förmildrande omständigheter kan inte finnas, då våldtäktsmannen sannolikt är äldre än den ålder advokaten fått fram. Hur tillförlitliga är de uppgifter som kommit fram i efterhand? Killen har hela tiden, när han rest genom Europa, hävdat sin ålder till 19 år. Men när straff på ett allvarligt brott skall utmätas är han yngre. Vad är sant?

Det kan väl inte vara domstolens mening att skydda gärningsmannen genom ett lågt straff, medan offret får lida långt fram i tiden, kanske hela livet. Eller menar domstolen att offret får skylla sig själv genom att vistas på allmän plats?

En våldtäkt är en våldtäkt oavsett ålder på gärningsmannen och där straffsatsen i normalfallet är fängelse i ett antal år.

Bengt Sjökvist

– tillika orolig farfar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.