29 jun 2016 06:00

29 jun 2016 06:00

Sanningsvittnet

Religion:

Jag gör det genom att hänvisa till den främsta urkunden vi har, nämligen Bibeln (SLA 15/6). Jag har också visat på Jesus egen vittnesbörd om sin relation till sin himmelske fader.

Aronsson däremot hänvisar huvudsakligen till Dawkins långa rad av invektiv (SLA 18/6). Så vem står för sakfrågan?

Jag förvånas också över att de som så gärna ifrågasätter Bibeln och de troende, blir så upprörda när de själva får sina åsikter bemötta.

”Vem står för sanningen” frågar Conny Östling (SLA 24/6). Svaret finns hos Jesus som betygar: ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Joh. 14:6). Börja där. En bättre start kan man inte få. Min bön är att alla som söker också skall finna honom som sa: ”Den som kommer till mig skall jag inte visa bort”. Tvivlare och ifrågasättare är särskilt välkomna.

Därmed lämnar jag debatten för denna gång.

Bernt Johansson

Jag gör det genom att hänvisa till den främsta urkunden vi har, nämligen Bibeln (SLA 15/6). Jag har också visat på Jesus egen vittnesbörd om sin relation till sin himmelske fader.

Aronsson däremot hänvisar huvudsakligen till Dawkins långa rad av invektiv (SLA 18/6). Så vem står för sakfrågan?

Jag förvånas också över att de som så gärna ifrågasätter Bibeln och de troende, blir så upprörda när de själva får sina åsikter bemötta.

”Vem står för sanningen” frågar Conny Östling (SLA 24/6). Svaret finns hos Jesus som betygar: ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Joh. 14:6). Börja där. En bättre start kan man inte få. Min bön är att alla som söker också skall finna honom som sa: ”Den som kommer till mig skall jag inte visa bort”. Tvivlare och ifrågasättare är särskilt välkomna.

Därmed lämnar jag debatten för denna gång.

Bernt Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.