29 jun 2016 06:00

29 jun 2016 06:00

Staten har huvudansvaret

INFRASTRUKTUR

Replik till IF Metall (SLA 24/6).

Vi instämmer i att Skövde behöver mer infrastruktur som bättre kopplar ihop de två genomkorsande riksvägarna. Moderaterna har föreslagit att en sådan dragning bör ske så att väg 49 kan ansluta och koppla ihop med väg 26 strax söder om Volvo-fabrikerna. Det kommer dock krävas att man hittar en bra lösning för garnisonen.

Dessutom är det staten som har huvudansvaret för dessa vägar och nuvarande regering tycks tyvärr inte prioritera ytterligare investeringar i vägar. Rent allmänt tycks de ha problem att leverera. Kanske kan IF Metall med sin möjlighet att påverka Socialdemokraterna göra en insats här?

Tills staten förmår hitta pengarna för att lösa detta behov fortsätter vi i Skövde att utveckla våra egna, kommunala vägar. Bland annat tittar vi nu på att göra Hallenbergsrondellen mer effektiv och hur en anslutning mellan väg 49 via Gruvgatan till Falköpingsvägen skulle kunna utformas.

Martin Odenö (M)

ordförande Moderaterna i Skövde

Magnus Hammar Borsch (M)

ordförande byggnadsnämnden

Torbjörn Bergman (M)

ordförande servicenämnden

Vi instämmer i att Skövde behöver mer infrastruktur som bättre kopplar ihop de två genomkorsande riksvägarna. Moderaterna har föreslagit att en sådan dragning bör ske så att väg 49 kan ansluta och koppla ihop med väg 26 strax söder om Volvo-fabrikerna. Det kommer dock krävas att man hittar en bra lösning för garnisonen.

Dessutom är det staten som har huvudansvaret för dessa vägar och nuvarande regering tycks tyvärr inte prioritera ytterligare investeringar i vägar. Rent allmänt tycks de ha problem att leverera. Kanske kan IF Metall med sin möjlighet att påverka Socialdemokraterna göra en insats här?

Tills staten förmår hitta pengarna för att lösa detta behov fortsätter vi i Skövde att utveckla våra egna, kommunala vägar. Bland annat tittar vi nu på att göra Hallenbergsrondellen mer effektiv och hur en anslutning mellan väg 49 via Gruvgatan till Falköpingsvägen skulle kunna utformas.

Martin Odenö (M)

ordförande Moderaterna i Skövde

Magnus Hammar Borsch (M)

ordförande byggnadsnämnden

Torbjörn Bergman (M)

ordförande servicenämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.