29 jun 2016 06:00

29 jun 2016 06:00

Vi tar ansvar för Skövdes ekonomi

Debatt:

Socialdemokraterna i Skövde tar ansvar för kommunens ekonomi och för dem som i framtiden ska betala för de beslut vi tar idag. Vårt budgetförslag hade inneburit bättre resultat, mindre upplåning och en bättre soliditet än den segrande borgerliga budgeten. Våra politiska motståndare har valt samma väg som så många svaga maktkonstellationer före dem gjort, man lägger gigantiska resurser på ett symbolpolitiskt prestigeprojekt i den felaktiga förhoppningen att det ska signalera handlingskraft när det istället skvallrar om desperation. Ett närliggande exempel på ett sådant beteende har vi i det totalhavererade Medeltidens värld i Götene, beslutsfattare lät sig duperas av sina egna orealistiska fantasier och priset betalas nu av Göteneborna. Billingeprojektet innehar ett flertal paralleller och framför allt är det inte färdigtänkt, ett generalfel i vilken investering som helst.

Vi vill lägga resurserna på dem vars intressen vi främst är satta att bevaka. Vi anser att de cirka 500 elever som en skolsköterska idag har ansvar för är alldeles för många och vill därför tillföra skolhälsovården resurser. Musikskolan och fritidsgårdarna får medel för att kunna korta kön och öka öppettiderna. Vi vill utreda hur vi kan använda kommunens bemanningsenhet på ett klokare sätt för att i så stor utsträckning som möjligt undvika timanställningar. Slutligen vill vi göra klart utredningen om Billingens fritidsområde så att det ska finnas faktaunderlag och färdiga idéer istället för antaganden och fantasier.

Våra förslag renderar knappast i braskande rubriker men inte heller i osäkra rättslägen och överklaganden. Att ta ansvar är inte alltid så publikfriande, men det är faktiskt det som är vår uppgift.

Malin Wadman

ordförande Socialdemokraterna i Skövde

Johan Ask

vice ordförande Socialdemokraterna i Skövde

Maria Hjärtqvist

gruppledare Socialdemokraterna i Skövde

Socialdemokraterna i Skövde tar ansvar för kommunens ekonomi och för dem som i framtiden ska betala för de beslut vi tar idag. Vårt budgetförslag hade inneburit bättre resultat, mindre upplåning och en bättre soliditet än den segrande borgerliga budgeten. Våra politiska motståndare har valt samma väg som så många svaga maktkonstellationer före dem gjort, man lägger gigantiska resurser på ett symbolpolitiskt prestigeprojekt i den felaktiga förhoppningen att det ska signalera handlingskraft när det istället skvallrar om desperation. Ett närliggande exempel på ett sådant beteende har vi i det totalhavererade Medeltidens värld i Götene, beslutsfattare lät sig duperas av sina egna orealistiska fantasier och priset betalas nu av Göteneborna. Billingeprojektet innehar ett flertal paralleller och framför allt är det inte färdigtänkt, ett generalfel i vilken investering som helst.

Vi vill lägga resurserna på dem vars intressen vi främst är satta att bevaka. Vi anser att de cirka 500 elever som en skolsköterska idag har ansvar för är alldeles för många och vill därför tillföra skolhälsovården resurser. Musikskolan och fritidsgårdarna får medel för att kunna korta kön och öka öppettiderna. Vi vill utreda hur vi kan använda kommunens bemanningsenhet på ett klokare sätt för att i så stor utsträckning som möjligt undvika timanställningar. Slutligen vill vi göra klart utredningen om Billingens fritidsområde så att det ska finnas faktaunderlag och färdiga idéer istället för antaganden och fantasier.

Våra förslag renderar knappast i braskande rubriker men inte heller i osäkra rättslägen och överklaganden. Att ta ansvar är inte alltid så publikfriande, men det är faktiskt det som är vår uppgift.

Malin Wadman

ordförande Socialdemokraterna i Skövde

Johan Ask

vice ordförande Socialdemokraterna i Skövde

Maria Hjärtqvist

gruppledare Socialdemokraterna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.