30 jun 2016 06:00

30 jun 2016 06:00

Ansvar för kyrkans tillgångar

SVENSKA KYRKAN

Replik till signaturen Oacceptabelt av kyrkan, SLA 21/6.

Under juni månad har vi i media kunnat läsa om några församlingar i Svenska kyrkan som kritiserats för att ha handskats felaktigt med kyrkans tillgångar. Skövde församling har liksom övriga församlingar och pastorat i Skara stift blivit granskade men det har inte framkommit något som föranlett kritik.

Biskop Åke Bonnier skriver i ett brev till församlingarna i Skara stift, att han tror att det faktum att ingen församling i Skara stift kritiserats, speglar en verklighet där dessa frågor sköts väl.

De församlingar som efter granskningen kritiseras är ett fåtal av alla församlingar i Svenska kyrkan, men det inträffade berör oss alla. Vi delar insändarskribentens besvikelse över att församlingars medel använts på ett felaktigt sätt!

Det är bra för ett demokratiskt samhälle att det finns sådana som granskar vad som sker. Kyrkorådet i Skövde församling tar frågan om förtroendet för Svenska kyrkan på största allvar. Kyrkorådets arbetsutskott har därför vid sitt sammanträde den 31 maj fattat beslut om att ta fram en policy gällande resor, representation och alkohol för att tydliggöra fortsatt god hållning.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Därför görs ibland resor utomlands. Dessa är berikande och bidrar till att utveckla församlingslivet. Alla resor måste ha ett tydligt syfte, ligga i linje med kyrkans arbete och uppfylla Skatteverkets regler när det gäller programmets innehåll.

Kyrkans uppdrag är att visa människor vägen till ett gott liv i gemenskap med Gud och medmänniskor. Vi är angelägna om att på alla sätt verka för ett fortsatt gott förtroende för att kunna fullgöra det uppdraget!

Kyrkorådet i Skövde församling

genom Svante Jildenhed, ordförande

Under juni månad har vi i media kunnat läsa om några församlingar i Svenska kyrkan som kritiserats för att ha handskats felaktigt med kyrkans tillgångar. Skövde församling har liksom övriga församlingar och pastorat i Skara stift blivit granskade men det har inte framkommit något som föranlett kritik.

Biskop Åke Bonnier skriver i ett brev till församlingarna i Skara stift, att han tror att det faktum att ingen församling i Skara stift kritiserats, speglar en verklighet där dessa frågor sköts väl.

De församlingar som efter granskningen kritiseras är ett fåtal av alla församlingar i Svenska kyrkan, men det inträffade berör oss alla. Vi delar insändarskribentens besvikelse över att församlingars medel använts på ett felaktigt sätt!

Det är bra för ett demokratiskt samhälle att det finns sådana som granskar vad som sker. Kyrkorådet i Skövde församling tar frågan om förtroendet för Svenska kyrkan på största allvar. Kyrkorådets arbetsutskott har därför vid sitt sammanträde den 31 maj fattat beslut om att ta fram en policy gällande resor, representation och alkohol för att tydliggöra fortsatt god hållning.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Därför görs ibland resor utomlands. Dessa är berikande och bidrar till att utveckla församlingslivet. Alla resor måste ha ett tydligt syfte, ligga i linje med kyrkans arbete och uppfylla Skatteverkets regler när det gäller programmets innehåll.

Kyrkans uppdrag är att visa människor vägen till ett gott liv i gemenskap med Gud och medmänniskor. Vi är angelägna om att på alla sätt verka för ett fortsatt gott förtroende för att kunna fullgöra det uppdraget!

Kyrkorådet i Skövde församling

genom Svante Jildenhed, ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.