30 jun 2016 06:00

30 jun 2016 06:00

Despotiskt av Olsson

TINGSHUSPARKEN

Tack Rolf Becker och Claes-Göran Uvesten för era insändare angående Tingshusparken.

Den spydiga, otrevliga och elaka insändaren som Claes-Göran Olsson producerat (SLA 23/6) är egentligen inte värd att läsa, än mindre lägga på minnet. Trots det citerar jag en del av hans skrivning; ”... verkligen hoppas att regeringen ändrar på dessa regler, så att inte sådana som ni kan hålla på och överklaga bygglov och så vidare”. Vilket odemokratiskt, despotiskt och godtyckligt tänkande.

Tingshusparken kan klassificeras som en så kallad fickpark, alltså en liten park som man lätt kan slinka in i för avkoppling och vila. Till skillnad mot privata trädgårdar. Andra kommuner ser behovet av och nyskapar sådana små parker.

Här har vi redan en som nu håller på att spolieras. Tillsammans med ett av Skövdes vackraste hus, gamla tingshuset, skulle det kunnat bli en riktig pärla i vår innerstadsmiljö.

Sorgligt beslut.

Tant G

Den spydiga, otrevliga och elaka insändaren som Claes-Göran Olsson producerat (SLA 23/6) är egentligen inte värd att läsa, än mindre lägga på minnet. Trots det citerar jag en del av hans skrivning; ”... verkligen hoppas att regeringen ändrar på dessa regler, så att inte sådana som ni kan hålla på och överklaga bygglov och så vidare”. Vilket odemokratiskt, despotiskt och godtyckligt tänkande.

Tingshusparken kan klassificeras som en så kallad fickpark, alltså en liten park som man lätt kan slinka in i för avkoppling och vila. Till skillnad mot privata trädgårdar. Andra kommuner ser behovet av och nyskapar sådana små parker.

Här har vi redan en som nu håller på att spolieras. Tillsammans med ett av Skövdes vackraste hus, gamla tingshuset, skulle det kunnat bli en riktig pärla i vår innerstadsmiljö.

Sorgligt beslut.

Tant G

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.