30 jun 2016 06:00

30 jun 2016 06:00

EU behövs

BREXIT

Folkomröstningen i England är en parodi. Engelsmännen röstade på att få bestämma mera själva men egentligen inte att lämna EU. Dagarna efter folkomröstningen vill engelsmän göra en ny omröstning – ja, man blev chockad när man förstod konsekvenserna. Politikerna har misslyckats förklara detta. Ekonomin rasar i England, risk finns att Skottland och kanske även Nordirland, bryter sig ur Storbritannien. Ansvarig politiker hoppar av.

Varför blev det så? Självklart är det ett misslyckande från EU:s sida, till exempel att lösa flyktingkrisen, och då hoppar populistiska partier i hela Europa in.

Vad är bra med EU? Jo, det finns en inre marknad som fungerar. Miljöfrågor lämpar sig bäst för gemensamma lösningar. Fri rörlighet för Europas folk är bra och ger bra möjlighet att studera i andra länder och att arbeta i hela EU. Englands stora kris börjar när England finner sig alltmer isolerat. En som hurrar är Putin som gärna ser ett försvagat EU.

I Sverige vill man försöka göra det bästa av situationen men frågan om Brexit är komplicerad och lämpar sig inte för folkomröstning, möjligen rådgivande.

För övrigt så råkade England ut för Brexit i fotbollen och föll på eget grepp, det vill säga dålig fotboll. Det svider men samtidigt har Island visat sig vara klart bästa laget i Norden. Grattis!

P-O Elfstrand

Varför blev det så? Självklart är det ett misslyckande från EU:s sida, till exempel att lösa flyktingkrisen, och då hoppar populistiska partier i hela Europa in.

Vad är bra med EU? Jo, det finns en inre marknad som fungerar. Miljöfrågor lämpar sig bäst för gemensamma lösningar. Fri rörlighet för Europas folk är bra och ger bra möjlighet att studera i andra länder och att arbeta i hela EU. Englands stora kris börjar när England finner sig alltmer isolerat. En som hurrar är Putin som gärna ser ett försvagat EU.

I Sverige vill man försöka göra det bästa av situationen men frågan om Brexit är komplicerad och lämpar sig inte för folkomröstning, möjligen rådgivande.

För övrigt så råkade England ut för Brexit i fotbollen och föll på eget grepp, det vill säga dålig fotboll. Det svider men samtidigt har Island visat sig vara klart bästa laget i Norden. Grattis!

P-O Elfstrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.