30 jun 2016 06:00

30 jun 2016 06:00

Självklart ska detta utredas

GYMNASIUM SKÖVDE

Replik till signaturen Lärare inom Gymnasium Skövde med många års erfarenhet (SLA 28/6).

Jag vill med detta svar kort beskriva min syn på den uppkomna situationen gällande gymnasiechefen, eftersom din insändare inte riktigt överensstämmer med min bild av den.

Eftersom arbetslaget gick på semester direkt efter att anmälan skickats fanns det ingen möjlighet för mig att prata med berörd personal. Därför har jag kallat hela arbetslaget till ett möte första dagen efter sommarledigheten, där all berörd personal kommer få möjlighet att redogöra för sin syn på situationen.

För det är självklart att detta ska utredas, vilket vi gör med alla arbetsmiljöärenden, men jag tycker inte att lokaltidningens insändarsidor är rätt plats för det. Situationen innefattar nämligen inte bara berörda lärare och gymnasiechefen. Det är också en enskild elev som blivit uthängd i och med detta. Med hänsyn till honom och hans integritet kommer jag avstå från att fortsatt kommentera situationen medialt.

Gustaf Olsson

barn- och utbildningschef, Skövde kommun

Jag vill med detta svar kort beskriva min syn på den uppkomna situationen gällande gymnasiechefen, eftersom din insändare inte riktigt överensstämmer med min bild av den.

Eftersom arbetslaget gick på semester direkt efter att anmälan skickats fanns det ingen möjlighet för mig att prata med berörd personal. Därför har jag kallat hela arbetslaget till ett möte första dagen efter sommarledigheten, där all berörd personal kommer få möjlighet att redogöra för sin syn på situationen.

För det är självklart att detta ska utredas, vilket vi gör med alla arbetsmiljöärenden, men jag tycker inte att lokaltidningens insändarsidor är rätt plats för det. Situationen innefattar nämligen inte bara berörda lärare och gymnasiechefen. Det är också en enskild elev som blivit uthängd i och med detta. Med hänsyn till honom och hans integritet kommer jag avstå från att fortsatt kommentera situationen medialt.

Gustaf Olsson

barn- och utbildningschef, Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.