01 jul 2016 06:00

01 jul 2016 06:00

Vi kommer att tillsvidareanställa

Skövde kommun:

I en insändare i SLA den 28 juni ställer signaturen Timvikarie några frågor om hur visstidsanställdas situation påverkas av de serviceassistenter som nyligen rekryterats till Skövde kommuns förskolor och vi vill här beskriva de olika rollerna.

Serviceassistenterna ingår i ett projekt som kallas Breddad kompetensförsörjning som syftar till att få grupper som står långt från arbetsmarknaden i jobb. Det vänder sig främst till nyanlända, till personer med funktionsnedsättning och till personer utan gymnasieutbildning. De ska vara en extra resurs i våra verksamheter, men ersätter inte ordinarie personal. Serviceassistenternas anställningsform omfattas inte av LAS.

Kommunen har ett stort behov av visstidsanställda, som är timavlönade. De gör ett bra jobb och är en viktig grupp då de ersätter den ordinarie personalen vid frånvaro.

Målsättningen är att alla visstidsanställda ska få arbeta den tid de registrerat sig som tillgängliga för att skapa en förutsägbarhet. Eftersom behovet av vikarier inom våra verksamheter är stort kommer vi även att tillsvidareanställa i en pool på bemanningsenheten. Dessa tjänster kommer att annonseras inom kort och vi välkomnar alla intresserade att söka.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Sofia Myrman

HR-chef

Serviceassistenterna ingår i ett projekt som kallas Breddad kompetensförsörjning som syftar till att få grupper som står långt från arbetsmarknaden i jobb. Det vänder sig främst till nyanlända, till personer med funktionsnedsättning och till personer utan gymnasieutbildning. De ska vara en extra resurs i våra verksamheter, men ersätter inte ordinarie personal. Serviceassistenternas anställningsform omfattas inte av LAS.

Kommunen har ett stort behov av visstidsanställda, som är timavlönade. De gör ett bra jobb och är en viktig grupp då de ersätter den ordinarie personalen vid frånvaro.

Målsättningen är att alla visstidsanställda ska få arbeta den tid de registrerat sig som tillgängliga för att skapa en förutsägbarhet. Eftersom behovet av vikarier inom våra verksamheter är stort kommer vi även att tillsvidareanställa i en pool på bemanningsenheten. Dessa tjänster kommer att annonseras inom kort och vi välkomnar alla intresserade att söka.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Sofia Myrman

HR-chef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.