02 jul 2016 06:00

02 jul 2016 06:00

Fimpa i en askkopp!

Skräpigt:

Nedskräpningen blir bara värre och värre. Det är även märkbart utanför Commerce entré mot Rådhusgatan.

Som det är nu släpper rökarna sina fimpar där de står. Någon askkopp eller liknande har jag aldrig sett till där.

Kommunen borde sätta ut hinkar eller tunnor fyllda med sand utanför entrén. Sätt gärna upp en skylt också: Fimpa här! Det kanske kan bidra till en skräpfriare stad.

Nisse

 

Som det är nu släpper rökarna sina fimpar där de står. Någon askkopp eller liknande har jag aldrig sett till där.

Kommunen borde sätta ut hinkar eller tunnor fyllda med sand utanför entrén. Sätt gärna upp en skylt också: Fimpa här! Det kanske kan bidra till en skräpfriare stad.

Nisse

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.