02 jul 2016 06:00

02 jul 2016 06:00

Nya intäkter ett måste för att garantera Skövdes välfärd

Debattreplik:

Replik på Socialdemokraternas debattartikel i SLA 29 juni.

Socialdemokraterna i Skövde sprider återigen desinformation kring Alliansens föreslagna satsning på vårt kära berg Billingen. S skapar en falsk motsättning mellan nysatsningar och att ge välfärden resurser när det i själva verket är fullständigt nödvändigt med nya intäkter för att kunna garantera en hög nivå på vår välfärd även i framtiden.

Socialdemokraterna påstår också att det finns ett flertal paralleller till Medeltidens värld i Götene, utan att nämna en enda. Det är ett så oseriöst argument att det enbart demonstrerar bristen på verkliga invändningar.

Den närmaste parallellen är i stället hur Billingehus en gång skapades genom samverkan mellan kommunen och det privata näringslivet. Det satte Skövde på kartan och var en av grundpelarna till vår framgång som centralort i Skaraborg. Det är i denna anda Alliansens satsning ska ses.

Att avsiktsförklaringen mellan kommunen och First Hotel har överklagats är naturligtvis korrekt. Rätten att överklaga offentliga beslut är en viktig del av den demokratiska processen och nära nog alla beslut av dignitet överklagas. Alliansen har dock genom rättsutlåtandet från professor Olle Lundin undersökt rättsläget och känner oss därför trygga i vår bedömning.

I beslutsunderlaget som presenterats i kommunfullmäktige ingår kalkyler som visar att Skövderegionen gör stora förtjänster med denna historiska satsning. Till det kommer ökande skatteintäkter, arbetstillfällen och samt att satsningen är viktig för att stärka platsens betydelse så att Skövde kommun och övriga arbetsgivare ska kunna rekrytera rätt kompetens och rätt arbetskraft i framtiden.

Det är nya intäkter som dessa som garanterar att vi kan ge än mer resurser till skolhälsovården, musikskolan och fritidsgårdarna.

Socialdemokraterna säger sig ta ansvar för Skövdes ekonomi, men föreslår i själva verket ingenting som ger nya intäkter, däremot har de många förslag på fler utgifter.

Alliansen tror på Billingens framtid och på Skövdes framtid. Vi är medvetna om att vi alla måste arbeta hårt tillsammans för att skapa den framtiden.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Leif Walterum (C)

Ulla-Britt Hagström (L)

Conny Brännberg (KD)

Socialdemokraterna i Skövde sprider återigen desinformation kring Alliansens föreslagna satsning på vårt kära berg Billingen. S skapar en falsk motsättning mellan nysatsningar och att ge välfärden resurser när det i själva verket är fullständigt nödvändigt med nya intäkter för att kunna garantera en hög nivå på vår välfärd även i framtiden.

Socialdemokraterna påstår också att det finns ett flertal paralleller till Medeltidens värld i Götene, utan att nämna en enda. Det är ett så oseriöst argument att det enbart demonstrerar bristen på verkliga invändningar.

Den närmaste parallellen är i stället hur Billingehus en gång skapades genom samverkan mellan kommunen och det privata näringslivet. Det satte Skövde på kartan och var en av grundpelarna till vår framgång som centralort i Skaraborg. Det är i denna anda Alliansens satsning ska ses.

Att avsiktsförklaringen mellan kommunen och First Hotel har överklagats är naturligtvis korrekt. Rätten att överklaga offentliga beslut är en viktig del av den demokratiska processen och nära nog alla beslut av dignitet överklagas. Alliansen har dock genom rättsutlåtandet från professor Olle Lundin undersökt rättsläget och känner oss därför trygga i vår bedömning.

I beslutsunderlaget som presenterats i kommunfullmäktige ingår kalkyler som visar att Skövderegionen gör stora förtjänster med denna historiska satsning. Till det kommer ökande skatteintäkter, arbetstillfällen och samt att satsningen är viktig för att stärka platsens betydelse så att Skövde kommun och övriga arbetsgivare ska kunna rekrytera rätt kompetens och rätt arbetskraft i framtiden.

Det är nya intäkter som dessa som garanterar att vi kan ge än mer resurser till skolhälsovården, musikskolan och fritidsgårdarna.

Socialdemokraterna säger sig ta ansvar för Skövdes ekonomi, men föreslår i själva verket ingenting som ger nya intäkter, däremot har de många förslag på fler utgifter.

Alliansen tror på Billingens framtid och på Skövdes framtid. Vi är medvetna om att vi alla måste arbeta hårt tillsammans för att skapa den framtiden.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Leif Walterum (C)

Ulla-Britt Hagström (L)

Conny Brännberg (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.