02 jul 2016 06:00

02 jul 2016 06:00

Västtrafik bör erbjuda ett sommarkort

Kollektivtrafik:

Turismen ökar mycket starkt i Sverige. Det gäller både den inhemska och den utländska turismen.

I Västra Götaland finns ett enormt utbud av intressanta besöksmål. Här finns storstad, skärgård, glesbygd, nöjesparker, djurparker, vandringsleder, idrottsanläggningar och mycket mera. Få regioner kan erbjuda ett sådant varierat utbud som Västra Götaland.

Det är lätt att nå Västra Götaland, framförallt Göteborg. Fem järnvägslinjer strålar samman i Göteborg. Hit går tåg, bussar, båtar samt flyglinjer. Från Göteborg finns goda anslutningar till orter runt om i Västra Götaland. Göteborg har dessutom ett mycket bra geografiskt läge i Skandinavien. Tre huvudstäder ligger inom några timmars resa från Göteborg.

Flera länsbolag har dygnskort året om, bland annat Västtrafik. En del har det enbart sommartid. Skåne, Halland och Storstockholm (SL) har sommarkort. Skåne har ett och Halland har ett. Dessa kort gäller 15 juni till 15 augusti. I Skåne respektive Halland kostar det 650 kronor per län. Om man önskar kan man köpa bägge två och gäller då för resa över länsgränsen mellan Laholm och Båstad. SL har en sommarbiljett som gäller mellan första maj och 31 augusti. Det kortet kostar 2 400 kronor. Pensionärer och ungdomar under 20 år betalar 1 450.

Vissa länsbolag har en kundtidning där man kan läsa redaktionell text samt få tips på resor, evenemang samt turistmål inom respektive län. X-trafik i Gävleborg har en som heter Resa. Tågkompaniet i Bergslagen (flera länsbolag) har en som heter Hit och Dit. Krösatågen i Småland har en som heter Lingonet. Invånarna i Halland får information om Hallandstrafiken fyra gånger per år hem i brevlådan. Det vore bra med en liknande tidning i Västtrafiks område med dess enorma utbud.

Västtrafik bör införa ett sommarkort. Då kan både turister och boende i regionen utnyttja detta. Många som inte reser kollektivt i vanliga fall har möjlighet att upptäcka resandet med kollektivtrafiken. Det är samtidigt att sätt att marknadsföra kollektivtrafiken för boende inom regionen. Detta har man insett i Skåne.

Detta bör bli verklighet även i Västra Götaland!

Christer Wilhelmsson

Resenärsforum

I Västra Götaland finns ett enormt utbud av intressanta besöksmål. Här finns storstad, skärgård, glesbygd, nöjesparker, djurparker, vandringsleder, idrottsanläggningar och mycket mera. Få regioner kan erbjuda ett sådant varierat utbud som Västra Götaland.

Det är lätt att nå Västra Götaland, framförallt Göteborg. Fem järnvägslinjer strålar samman i Göteborg. Hit går tåg, bussar, båtar samt flyglinjer. Från Göteborg finns goda anslutningar till orter runt om i Västra Götaland. Göteborg har dessutom ett mycket bra geografiskt läge i Skandinavien. Tre huvudstäder ligger inom några timmars resa från Göteborg.

Flera länsbolag har dygnskort året om, bland annat Västtrafik. En del har det enbart sommartid. Skåne, Halland och Storstockholm (SL) har sommarkort. Skåne har ett och Halland har ett. Dessa kort gäller 15 juni till 15 augusti. I Skåne respektive Halland kostar det 650 kronor per län. Om man önskar kan man köpa bägge två och gäller då för resa över länsgränsen mellan Laholm och Båstad. SL har en sommarbiljett som gäller mellan första maj och 31 augusti. Det kortet kostar 2 400 kronor. Pensionärer och ungdomar under 20 år betalar 1 450.

Vissa länsbolag har en kundtidning där man kan läsa redaktionell text samt få tips på resor, evenemang samt turistmål inom respektive län. X-trafik i Gävleborg har en som heter Resa. Tågkompaniet i Bergslagen (flera länsbolag) har en som heter Hit och Dit. Krösatågen i Småland har en som heter Lingonet. Invånarna i Halland får information om Hallandstrafiken fyra gånger per år hem i brevlådan. Det vore bra med en liknande tidning i Västtrafiks område med dess enorma utbud.

Västtrafik bör införa ett sommarkort. Då kan både turister och boende i regionen utnyttja detta. Många som inte reser kollektivt i vanliga fall har möjlighet att upptäcka resandet med kollektivtrafiken. Det är samtidigt att sätt att marknadsföra kollektivtrafiken för boende inom regionen. Detta har man insett i Skåne.

Detta bör bli verklighet även i Västra Götaland!

Christer Wilhelmsson

Resenärsforum

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.