04 jul 2016 06:00

04 jul 2016 06:00

Ingen god start i livet

MEDICINER

Nyligen presenterade Socialstyrelsen sin rapport om ADHD-medicineringen i landet, vilket även media rapporterade om. Av någon märklig anledning utmärkte sig Karlsborgs kommun där 14,2 procent av alla pojkar 10–17 år får narkotikaklassad ADHD-medicin.

Eftersom jag tidigare bodde i kommunen under många år gör detta mig förvånad och upprörd av flera orsaker. Jag ifrågasätter det sunda i att så många unga blir vana vid narkotikum – det kan knappast vara en god start i livet. I ett av Sveriges Radios nyhetsprogram för ett par veckor sedan påstod man att de långsiktiga effekterna av medicinen saknas. Utöver det finns risk för ett antal negativa effekter av preparaten; hjärtproblem, självmordstankar, aggression, tillväxthämningar, hallucinationer med mera. Utöver det spär preparaten på missbruket till exempel bland ungdomar och de säljs även på svarta marknaden.

Man har forskat en hel del om ADHD och medicinering, bland annat att en förändrad kost kan hjälpa många. Jag ifrågasätter om vår offentliga vård tillämpar denna fullt naturliga och förhållandevis enkla metod i vardagen? Är det möjligen så att man främst månar om relationen till industrin och att pillerförskrivning därför prioriteras?

EffBe

Eftersom jag tidigare bodde i kommunen under många år gör detta mig förvånad och upprörd av flera orsaker. Jag ifrågasätter det sunda i att så många unga blir vana vid narkotikum – det kan knappast vara en god start i livet. I ett av Sveriges Radios nyhetsprogram för ett par veckor sedan påstod man att de långsiktiga effekterna av medicinen saknas. Utöver det finns risk för ett antal negativa effekter av preparaten; hjärtproblem, självmordstankar, aggression, tillväxthämningar, hallucinationer med mera. Utöver det spär preparaten på missbruket till exempel bland ungdomar och de säljs även på svarta marknaden.

Man har forskat en hel del om ADHD och medicinering, bland annat att en förändrad kost kan hjälpa många. Jag ifrågasätter om vår offentliga vård tillämpar denna fullt naturliga och förhållandevis enkla metod i vardagen? Är det möjligen så att man främst månar om relationen till industrin och att pillerförskrivning därför prioriteras?

EffBe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.