04 jul 2016 06:00

04 jul 2016 06:00

Kan någon lita på experterna?

Vindkraftspark:

När jag efter många om och men fick kontakt med experten, och ville veta när han varit och gjort inventeringen, datum och klockslag, fick jag veta att det förbjöd uppdragsgivarna att han informerade om. Till saken hör att ingen i området hade sett till honom eller haft någon kontakt heller. Hans undersökning mynnade ut i att det är över Billingen alla fågelsträcken går och fåglarna finns, inte Klyftamon.

Nu vill man resa en vindkraftpark på Billingen, och två konsulter har anlitats för att konstatera att på eller över Billingen förekommer inga fåglar??? Vad jag vet så har de inte pekat ut Klyftamon, som där fåglarna förekommer. Men var uppehåller de sig och var går flyttsträcken enligt konsultexperterna?

När det gällde Klyftamon var jag ofin och gav mig in i debatten, för som då sedan länge boende i Timmersdala har jag rätt god kunskap i hur flyttsträcken passerar där.

Sångsvan och gäss sträcker i stort över Klyftamon, men även tranor även om många av deras sträck går över Billingen. Där kan man se när de använder termiken, och ligger och cirklar för att ta höjd för sin färd norr ut.

Konsulterna som inventerat och filmat på Billingen har gjort detta under dagtid uppges det, och det är höstflytten de observerat. Än våren då?

Men då har man inte tänkt på alla småfågelsträck, som till övervägande delen drar på natten. De mörka timmarna alltså då inventerarna låg hemma och sov?

Ja, det är märkligt hur olika dessa anlitade experter kan se och uppleva förhållanden.

Kan någon lita på dem, mer än möjligen uppdragsgivarna, som betalar bra för att få de rätta förhållanden redovisade?

Anders Löfgren

När jag efter många om och men fick kontakt med experten, och ville veta när han varit och gjort inventeringen, datum och klockslag, fick jag veta att det förbjöd uppdragsgivarna att han informerade om. Till saken hör att ingen i området hade sett till honom eller haft någon kontakt heller. Hans undersökning mynnade ut i att det är över Billingen alla fågelsträcken går och fåglarna finns, inte Klyftamon.

Nu vill man resa en vindkraftpark på Billingen, och två konsulter har anlitats för att konstatera att på eller över Billingen förekommer inga fåglar??? Vad jag vet så har de inte pekat ut Klyftamon, som där fåglarna förekommer. Men var uppehåller de sig och var går flyttsträcken enligt konsultexperterna?

När det gällde Klyftamon var jag ofin och gav mig in i debatten, för som då sedan länge boende i Timmersdala har jag rätt god kunskap i hur flyttsträcken passerar där.

Sångsvan och gäss sträcker i stort över Klyftamon, men även tranor även om många av deras sträck går över Billingen. Där kan man se när de använder termiken, och ligger och cirklar för att ta höjd för sin färd norr ut.

Konsulterna som inventerat och filmat på Billingen har gjort detta under dagtid uppges det, och det är höstflytten de observerat. Än våren då?

Men då har man inte tänkt på alla småfågelsträck, som till övervägande delen drar på natten. De mörka timmarna alltså då inventerarna låg hemma och sov?

Ja, det är märkligt hur olika dessa anlitade experter kan se och uppleva förhållanden.

Kan någon lita på dem, mer än möjligen uppdragsgivarna, som betalar bra för att få de rätta förhållanden redovisade?

Anders Löfgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.