04 jul 2016 06:00

04 jul 2016 06:00

Lärlingssystem skapar tiotusentals nya arbeten

Debatt:

Nu har vi möjlighet att gemensamt införa ett svenskt arbetsplatsförlagt lärlingssystem för ALLA, unga, vuxna och nyanlända, anpassat till både små och stora företag.

Sverige behöver ett fungerande lärlingssystem. Det är alla överens om, såväl näringsliv som politiker. Svenskt Näringsliv skriver i en nyutkommen rapport, Så vann Tyskland EM-guldet i jobbskapande – lärdomar för Sverige? om behovet av en modern lärlingsutbildning. OECD skriver i sin senaste rapport att Sverige måste bli bättre på lärlingsutbildningar.

Småföretagarnas Riksförbund har drivit frågan under lång tid och presenterade nyligen två rapporter, dels en sammanställning av lärlingsutbildningar i andra europeiska länder dels ett konkret och hållbart arbetsplatsförlagt lärlingssystem, anpassat för svenska förhållanden och villkor.

Småföretagarnas lärlingssystem ska ses som ett komplement till det gymnasiala lärlingssystemet som infördes 2011. Sverige behöver ett komplement eftersom det finns brister i nuvarande; dels är det inte anpassat till alla företagsbranscher dels är både lärlingslönen och ersättningen till företagen för låga. Målet att skapa 30 000 lärlingsplatser per år har därför inte uppnåtts. Vårterminen 2015 hade endast 7 600 (!) ungdomar en lärlingsplats.

Småföretagarnas Riksförbund presenterar ett heltäckande lärlingssystem:

• 36 000 lärlingsplatser varje år

• 16 000 kr/mån i lärlingslön

• 67 200 kr/år i handledarersättning till företaget

• 2,4 miljarder kr/år total kostnad

Småföretagarnas förslag på lärlingssystem kan på lång sikt bli en samhällsekonomisk plusaffär för staten. Ungdomar som tidigare gått på bidrag börjar i stället en lärlingsutbildning. Unga, vuxna som byter yrkesinriktning och nyanlända väljer lärlingsutbildning som alternativ till en annan utbildning. Lärlingsutbildningarna genererar skatteintäkter till staten.

Småföretagarnas Riksförbund har bjudit in de politiska partierna för samtal om lärlingsförslaget. Förhoppningen är att vi gemensamt ska kunna enas om ett heltäckande arbetsplatsförlagt lärlingssystem, för att ge unga en möjlighet att få sitt första jobb, ge vuxna chansen att byta yrkesinriktning senare i livet och undvika att nyanlända hamnar i utanförskap.

Leif Svensson

förbundsordförande Småföretagarnas riksförbund

Maria Boborg-Trané

ansvarig socialförsäkringsfrågor Småföretagarnas riksförbund

Sverige behöver ett fungerande lärlingssystem. Det är alla överens om, såväl näringsliv som politiker. Svenskt Näringsliv skriver i en nyutkommen rapport, Så vann Tyskland EM-guldet i jobbskapande – lärdomar för Sverige? om behovet av en modern lärlingsutbildning. OECD skriver i sin senaste rapport att Sverige måste bli bättre på lärlingsutbildningar.

Småföretagarnas Riksförbund har drivit frågan under lång tid och presenterade nyligen två rapporter, dels en sammanställning av lärlingsutbildningar i andra europeiska länder dels ett konkret och hållbart arbetsplatsförlagt lärlingssystem, anpassat för svenska förhållanden och villkor.

Småföretagarnas lärlingssystem ska ses som ett komplement till det gymnasiala lärlingssystemet som infördes 2011. Sverige behöver ett komplement eftersom det finns brister i nuvarande; dels är det inte anpassat till alla företagsbranscher dels är både lärlingslönen och ersättningen till företagen för låga. Målet att skapa 30 000 lärlingsplatser per år har därför inte uppnåtts. Vårterminen 2015 hade endast 7 600 (!) ungdomar en lärlingsplats.

Småföretagarnas Riksförbund presenterar ett heltäckande lärlingssystem:

• 36 000 lärlingsplatser varje år

• 16 000 kr/mån i lärlingslön

• 67 200 kr/år i handledarersättning till företaget

• 2,4 miljarder kr/år total kostnad

Småföretagarnas förslag på lärlingssystem kan på lång sikt bli en samhällsekonomisk plusaffär för staten. Ungdomar som tidigare gått på bidrag börjar i stället en lärlingsutbildning. Unga, vuxna som byter yrkesinriktning och nyanlända väljer lärlingsutbildning som alternativ till en annan utbildning. Lärlingsutbildningarna genererar skatteintäkter till staten.

Småföretagarnas Riksförbund har bjudit in de politiska partierna för samtal om lärlingsförslaget. Förhoppningen är att vi gemensamt ska kunna enas om ett heltäckande arbetsplatsförlagt lärlingssystem, för att ge unga en möjlighet att få sitt första jobb, ge vuxna chansen att byta yrkesinriktning senare i livet och undvika att nyanlända hamnar i utanförskap.

Leif Svensson

förbundsordförande Småföretagarnas riksförbund

Maria Boborg-Trané

ansvarig socialförsäkringsfrågor Småföretagarnas riksförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.