04 jul 2016 06:00

04 jul 2016 06:00

Skatteverket driver knallar till utanförskap

Kassaregister:

Inte i någon tillverkardeklaration angavs det att kassaregistret fick användas i utomhusmiljö.

När knallarna tvingades använda kassaregister uppstod problem när det inte fanns sådana som uppfyllde Skatteverkets egna krav enligt SKVFS 2009:3 5§.

För att driva knallarna till utanförskap när det gäller garantier, försäkringar och möjlighet att uppfylla annan lagstiftning inom elsäkerhet och arbetsmiljö tog Skatteverket bort kravet och krävde i stället att knallarna själva skall hållas ansvariga när en elolycka inträffar.

Den knalle som vägrar använda sådana kassaregister vid sin marknadsförsäljning utomhus tvingas betala 12 500 eller 25 000 kronor. Vid en nyligen utfärdad dom i Förvaltningsrätten i Växjö utdömdes ett vite på 250 000 kronor för sådan förseelse.

Stig Wiklund

 

När knallarna tvingades använda kassaregister uppstod problem när det inte fanns sådana som uppfyllde Skatteverkets egna krav enligt SKVFS 2009:3 5§.

För att driva knallarna till utanförskap när det gäller garantier, försäkringar och möjlighet att uppfylla annan lagstiftning inom elsäkerhet och arbetsmiljö tog Skatteverket bort kravet och krävde i stället att knallarna själva skall hållas ansvariga när en elolycka inträffar.

Den knalle som vägrar använda sådana kassaregister vid sin marknadsförsäljning utomhus tvingas betala 12 500 eller 25 000 kronor. Vid en nyligen utfärdad dom i Förvaltningsrätten i Växjö utdömdes ett vite på 250 000 kronor för sådan förseelse.

Stig Wiklund

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.