04 jul 2016 14:18

04 jul 2016 14:18

Sverige och Skaraborg kan mer

POLITIK

På sla.se den 27 juni skriver Robert Ciabatti (S) om hur bra det går för Sverige, men glömmer samtidigt att lyfta stora samhällsutmaningar som vi står inför. Bara i Skaraborg har vi det senaste halvåret över 6 000 nyanlända. Då går då inte att luta sig tillbaka på att Sverige har god tillväxt takt. Det duger inte. Sverige och Skaraborg kräver mer.

Moderaternas och Alliansens reformer i regeringsställning möjliggjorde över 300 000 fler i arbete och det breda utanförskapet som tidigare präglat svensk arbetsmarknad bröts. Utmaningarna har dock förändrats över tid, och kräver nu nya svar. Vi lutar oss inte tillbaka utan vill bidra med konkreta förbättringsförslag för att Sverige och Skaraborg skall stå starkare att möta samhällsutmaningar, t ex genom:

• Vi ser idag många människor som aldrig ens får sitt första jobb. Det är ofta unga och utrikes födda som drabbas allra hårdast. Det är inte vänsterregeringen som skapar jobben. Det är företagen. Men företagen kan inte anställa om det är för dyrt och för krångligt. Ska Sverige stå starkt även i framtiden är det avgörande att svenska företag fortsatt har goda förutsättningar att starta och växa. Det är så vi skapar fler jobb. Moderaterna för en politik som underlättar för företagande och gör det enklare att anställa. Skatter och regler ska utformas så att det är möjligt att driva företag i hela landet.

• Bostadsbristen är allvarlig eftersom den begränsar människors frihet och möjligheter att flytta till jobb och utbildning. Sedan regeringen tillträdde har reformarbetet inom bostadspolitiken avstannat. Fokus har flyttat från reformer som främjar byggande och rörlighet, till omfattande byggsubventioner som döms ut av både forskare och byggbranschen. Regeringen har saknat den höga ambitionsnivån som krävs. Därför avser vi att under hösten lägga fram en rad alliansgemensamma förslag till riksdagen. På så sätt tar vi vårt ansvar för ett starkare Sverige och Skaraborg.

Sverige och Skaraborg är bra men kan bli bättre. Det är genom att tillvarata den potential som finns i vårt land som Sverige kan utvecklas.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Moderaternas och Alliansens reformer i regeringsställning möjliggjorde över 300 000 fler i arbete och det breda utanförskapet som tidigare präglat svensk arbetsmarknad bröts. Utmaningarna har dock förändrats över tid, och kräver nu nya svar. Vi lutar oss inte tillbaka utan vill bidra med konkreta förbättringsförslag för att Sverige och Skaraborg skall stå starkare att möta samhällsutmaningar, t ex genom:

• Vi ser idag många människor som aldrig ens får sitt första jobb. Det är ofta unga och utrikes födda som drabbas allra hårdast. Det är inte vänsterregeringen som skapar jobben. Det är företagen. Men företagen kan inte anställa om det är för dyrt och för krångligt. Ska Sverige stå starkt även i framtiden är det avgörande att svenska företag fortsatt har goda förutsättningar att starta och växa. Det är så vi skapar fler jobb. Moderaterna för en politik som underlättar för företagande och gör det enklare att anställa. Skatter och regler ska utformas så att det är möjligt att driva företag i hela landet.

• Bostadsbristen är allvarlig eftersom den begränsar människors frihet och möjligheter att flytta till jobb och utbildning. Sedan regeringen tillträdde har reformarbetet inom bostadspolitiken avstannat. Fokus har flyttat från reformer som främjar byggande och rörlighet, till omfattande byggsubventioner som döms ut av både forskare och byggbranschen. Regeringen har saknat den höga ambitionsnivån som krävs. Därför avser vi att under hösten lägga fram en rad alliansgemensamma förslag till riksdagen. På så sätt tar vi vårt ansvar för ett starkare Sverige och Skaraborg.

Sverige och Skaraborg är bra men kan bli bättre. Det är genom att tillvarata den potential som finns i vårt land som Sverige kan utvecklas.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.