04 jul 2016 06:00

04 jul 2016 06:00

Var är du, tant G?

TINGSHUSPARKEN

Replik till Tant G.

Så kallad fickpark som man lätt kan slinka in i och få avkoppling och vila, skriver Tant G i sin insändare i SLA 30 juni.

Var är du tant G? Jag har inte sett dig eller någon annan på aktuell plats, med ett enda undantag, trots att jag bokfört snart 400 passeringar där. Undantaget var en halvsovande man med en blå burk i ena handen, förra sommaren.

Jag har heller inte sett vare sig Rolf Becker eller Claes-Göran Uvesten där. Ni borde i alla fall vid något tillfälle varit här då mina passeringar gjorts både förmiddag, eftermiddag och kväll, såväl vardagar som helg.

Nej, än en gång välkomna tillbaka till verkligheten!

Det hela handlar bara om en sak och det är att ni, Tant G med flera, inte vill ha någon byggnation här. Ni unnar inte äldre och handikappade människor i Skövde, att få ett centrumnära boende.

Undertecknad känner ett antal människor som ser fram emot att kunna flytta hit till aktuell plats. Att få närheten till Skövde centrum, affärer, bibliotek, restauranger, Resecentrum m.m. Härifrån kan man också lätt ta sig till några av Skövdes riktiga (!) parker, såsom Kyrkparken, Garpaparken, Boulognerskogen, Helensparken, Vasakullen o.s.v. Så visst finns det parker att slinka in i, få vila och avkoppling. Men dessa parker har väl Tant G och kompani missat.

Vad det gäller den gamla tingshusbyggnaden, säger Tant G att detta är ett av Skövdes vackraste hus. Jag håller med! Tänk att få denna byggnad renoverad invändigt till trevliga lägenheter, äldre- och handikappanpassade.

Trots att det just nu byggs mycket i Skövde, så fattas det ändå en massa lägenheter. Men det är inte bara i Skövde. I landet fattas det enligt regeringen 700 000 lägenheter. För att få fart på byggandet, har regeringen bland annat förslag på att ändra regler, för att snabbare få igång byggandet. När jag nämner detta i min tidigare insändare, kallar Tant G detta odemokratiskt, despotiskt och godtyckligt tänkande. Du får vända dig till vår regering med de synpunkterna.

Vi är många som nu hoppas att nybyggnationen och renoveringen av gamla tingshuset kommer igång så fort som möjligt!

Claes-Göran Olsson

Så kallad fickpark som man lätt kan slinka in i och få avkoppling och vila, skriver Tant G i sin insändare i SLA 30 juni.

Var är du tant G? Jag har inte sett dig eller någon annan på aktuell plats, med ett enda undantag, trots att jag bokfört snart 400 passeringar där. Undantaget var en halvsovande man med en blå burk i ena handen, förra sommaren.

Jag har heller inte sett vare sig Rolf Becker eller Claes-Göran Uvesten där. Ni borde i alla fall vid något tillfälle varit här då mina passeringar gjorts både förmiddag, eftermiddag och kväll, såväl vardagar som helg.

Nej, än en gång välkomna tillbaka till verkligheten!

Det hela handlar bara om en sak och det är att ni, Tant G med flera, inte vill ha någon byggnation här. Ni unnar inte äldre och handikappade människor i Skövde, att få ett centrumnära boende.

Undertecknad känner ett antal människor som ser fram emot att kunna flytta hit till aktuell plats. Att få närheten till Skövde centrum, affärer, bibliotek, restauranger, Resecentrum m.m. Härifrån kan man också lätt ta sig till några av Skövdes riktiga (!) parker, såsom Kyrkparken, Garpaparken, Boulognerskogen, Helensparken, Vasakullen o.s.v. Så visst finns det parker att slinka in i, få vila och avkoppling. Men dessa parker har väl Tant G och kompani missat.

Vad det gäller den gamla tingshusbyggnaden, säger Tant G att detta är ett av Skövdes vackraste hus. Jag håller med! Tänk att få denna byggnad renoverad invändigt till trevliga lägenheter, äldre- och handikappanpassade.

Trots att det just nu byggs mycket i Skövde, så fattas det ändå en massa lägenheter. Men det är inte bara i Skövde. I landet fattas det enligt regeringen 700 000 lägenheter. För att få fart på byggandet, har regeringen bland annat förslag på att ändra regler, för att snabbare få igång byggandet. När jag nämner detta i min tidigare insändare, kallar Tant G detta odemokratiskt, despotiskt och godtyckligt tänkande. Du får vända dig till vår regering med de synpunkterna.

Vi är många som nu hoppas att nybyggnationen och renoveringen av gamla tingshuset kommer igång så fort som möjligt!

Claes-Göran Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.