05 jul 2016 06:00

05 jul 2016 06:00

Lite fakta om Bibeln

DEBATT: Replik

I en insändare iförd den 24 juni i SLA kunde man bland annat läsa att Bibeln skrevs flera hundra år efter det att Jesus hade avlidit. Det känns angeläget med lite faktaupplysning:

De äldsta böckerna i Bibeln skrevs mer än 1 000 år före vår tidsräkning, det vill säga innan Jesus Kristus föddes. Det finns gott om belägg att Gamla testamentets texter som vi har idag är desamma som lästes under Jesu tid och tidigare. Hela Nya testamentet däremot blev nedtecknad mellan åren 50 och 96 efter Kristus. Det skrevs av folk som hade levt ihop med honom och kunde verifieras av många samtida. Bibeln beskriver bland annat människan och verkligheten som den är, och då ingår även tvivel och ifrågasättande.

Det går att ta reda på fler fakta om Bibeln.

Gretel Eckhardt

 

De äldsta böckerna i Bibeln skrevs mer än 1 000 år före vår tidsräkning, det vill säga innan Jesus Kristus föddes. Det finns gott om belägg att Gamla testamentets texter som vi har idag är desamma som lästes under Jesu tid och tidigare. Hela Nya testamentet däremot blev nedtecknad mellan åren 50 och 96 efter Kristus. Det skrevs av folk som hade levt ihop med honom och kunde verifieras av många samtida. Bibeln beskriver bland annat människan och verkligheten som den är, och då ingår även tvivel och ifrågasättande.

Det går att ta reda på fler fakta om Bibeln.

Gretel Eckhardt

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.