05 jul 2016 06:00

05 jul 2016 06:00

Mobbningen i våra skolor måste bekämpas

DEBATT: skola

Det efterlängtade sommarlovet är här för våra barn och ungdomar. I bästa fall är det underbara veckor med avkoppling och umgänge med familj och vänner. En välbehövlig paus för att samla nya krafter inför kommande läsår. Men sorgligt nog innebär sommarlovet för många framför allt en befrielse från sina plågoandar. Att under en tid slippa utsättas för den mobbning som dagligen sker i våra skolor.

Det mänskliga lidandet till följd av mobbning är stort och sätter spår för all framtid. Mobbning i unga år riskerar att påverka såväl den fysiska som den psykiska hälsan. För beslutsfattare är det dock många gånger lättare att åtgärda saker som kan mätas, där det finns ett underlag som beskriver vilka kostnader som är förenade med de problem som finns. Organisationen Friends har nyligen publicerat en rapport som visar att ett år av mobbning (på den nivån som mobbning förekommer idag) kan komma att kosta samhället 17,5 miljarder, utslaget över de kommande 30 åren. Mobbning kan till exempel leda till att man inte får jobb, att man hoppar av gymnasieskolan eller att man behöver hjälp att hantera psykisk ohälsa i framtiden.

Enligt skollagen råder nolltolerans mot kränkningar i förskola och skola. Vuxna inom förskola och skola är skyldiga att förebygga, utreda och motverka all form av kränkande behandling av barn och elever.

För oss kristdemokrater har det alltid varit viktigt att skolans värdegrund lyfts upp i skolans arbete och det är viktigt att den är väl förankrad bland elever, lärare och föräldrar.

För att öka den tryggheten i våra skolor föreslår Kristdemokraterna att:

• Underlätta för fler vuxna i skolan – exempelvis genom samarbete med det civila samhällets ideella organisationer.

• Införa en elevhälsogaranti som ger en elev rätt att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården.

• Inrätta ett barnrättsombud/barnombudsman i varje kommun som ska arbeta för att stötta elever och föräldrar som inte får den hjälp och stöd i skolan som de har rätt till, exempelvis vid mobbning eller särskilt stöd.

• Konflikthantering ska vara obligatoriskt under lärarutbildningen och ta sin utgångspunkt i skolans värdegrund.

• Kräva att skolorna i sin årliga kvalitetsredovisning redovisar hur de arbetar för att förankra skolans värdegrund och motverka mobbning.

Alla barn ska kunna vakna på morgonen och se fram emot en ny skoldag. För att säkerställa det har alla som finns runt barnen ett ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö i skolan.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

Maria Maric (KD)

ledamot av barn- och utbildningsnämnden i Tibro

 

Det mänskliga lidandet till följd av mobbning är stort och sätter spår för all framtid. Mobbning i unga år riskerar att påverka såväl den fysiska som den psykiska hälsan. För beslutsfattare är det dock många gånger lättare att åtgärda saker som kan mätas, där det finns ett underlag som beskriver vilka kostnader som är förenade med de problem som finns. Organisationen Friends har nyligen publicerat en rapport som visar att ett år av mobbning (på den nivån som mobbning förekommer idag) kan komma att kosta samhället 17,5 miljarder, utslaget över de kommande 30 åren. Mobbning kan till exempel leda till att man inte får jobb, att man hoppar av gymnasieskolan eller att man behöver hjälp att hantera psykisk ohälsa i framtiden.

Enligt skollagen råder nolltolerans mot kränkningar i förskola och skola. Vuxna inom förskola och skola är skyldiga att förebygga, utreda och motverka all form av kränkande behandling av barn och elever.

För oss kristdemokrater har det alltid varit viktigt att skolans värdegrund lyfts upp i skolans arbete och det är viktigt att den är väl förankrad bland elever, lärare och föräldrar.

För att öka den tryggheten i våra skolor föreslår Kristdemokraterna att:

• Underlätta för fler vuxna i skolan – exempelvis genom samarbete med det civila samhällets ideella organisationer.

• Införa en elevhälsogaranti som ger en elev rätt att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården.

• Inrätta ett barnrättsombud/barnombudsman i varje kommun som ska arbeta för att stötta elever och föräldrar som inte får den hjälp och stöd i skolan som de har rätt till, exempelvis vid mobbning eller särskilt stöd.

• Konflikthantering ska vara obligatoriskt under lärarutbildningen och ta sin utgångspunkt i skolans värdegrund.

• Kräva att skolorna i sin årliga kvalitetsredovisning redovisar hur de arbetar för att förankra skolans värdegrund och motverka mobbning.

Alla barn ska kunna vakna på morgonen och se fram emot en ny skoldag. För att säkerställa det har alla som finns runt barnen ett ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö i skolan.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

Maria Maric (KD)

ledamot av barn- och utbildningsnämnden i Tibro

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.