06 jul 2016 06:00

06 jul 2016 06:00

Gratis kollektivtrafik något för Skövde?

Stadstrafiken:

Leif Walterum visar i SLA stolt upp en överenskommelse med Västtrafik om tätare bussturer och nya turer till nya områden. Det är jättebra, för det är även viktigt att de nya bostadsområdena får tillgång till busstrafik. Men det är lika viktigt att gamla områden får en bra trafik.

Det är viktigt att busstrafiken blir bättre, det kan öka intresset för mer kollektivt åkande. Det finns dock ett stort problem; priset. En enkelbiljett inom tätort kostar 28 kronor för vuxen och 21 kronor för barn. Hur intressant blir det att åka buss med den prisbilden, om man skall konkurrera med bilen?

En resa med egen bil kostar 18,50 kronor per mil enligt de statliga skattefria ersättningarna. En enkelbiljett på 28 kronor motsvarar en bilresa på drygt 15 km. Det blir billigare att ta bilen än att åka buss och då åker jag från dörr till dörr.

Vi inom PRO har vid flera tillfällen föreslagit att pensionärer skall få gratis bussåkande från 70 år. Idag måste man ha fyllt 75 år. Men med tanke på trafiksituationen och svårigheten med parkeringsplatser, skulle sannolikt denna förändring hjälpa till att skapa en bättre trafikmiljö. Men att satsa på pensionärerna är inte en prioriterad fråga, enligt ett besked vi fått i KPR.

Miljömässigt skulle en minskad biltrafik göra stadsmiljön bättre. Den bästa trafikmiljön skulle sannolikt uppstå om ökad tätortstrafik samtidigt blev gratis. Då skulle man verkligen konkurrera med bilismen och det skulle gynna trafikmiljön. Det finns andra kommuner som med framgång lyckats få en bättre trafikmiljö med gratis kollektivtrafik. I Kiruna är det genomfört och lyckade försök har gjorts i Avesta och Ockelbo. Är inte detta något för Skövde?

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Leif Walterum visar i SLA stolt upp en överenskommelse med Västtrafik om tätare bussturer och nya turer till nya områden. Det är jättebra, för det är även viktigt att de nya bostadsområdena får tillgång till busstrafik. Men det är lika viktigt att gamla områden får en bra trafik.

Det är viktigt att busstrafiken blir bättre, det kan öka intresset för mer kollektivt åkande. Det finns dock ett stort problem; priset. En enkelbiljett inom tätort kostar 28 kronor för vuxen och 21 kronor för barn. Hur intressant blir det att åka buss med den prisbilden, om man skall konkurrera med bilen?

En resa med egen bil kostar 18,50 kronor per mil enligt de statliga skattefria ersättningarna. En enkelbiljett på 28 kronor motsvarar en bilresa på drygt 15 km. Det blir billigare att ta bilen än att åka buss och då åker jag från dörr till dörr.

Vi inom PRO har vid flera tillfällen föreslagit att pensionärer skall få gratis bussåkande från 70 år. Idag måste man ha fyllt 75 år. Men med tanke på trafiksituationen och svårigheten med parkeringsplatser, skulle sannolikt denna förändring hjälpa till att skapa en bättre trafikmiljö. Men att satsa på pensionärerna är inte en prioriterad fråga, enligt ett besked vi fått i KPR.

Miljömässigt skulle en minskad biltrafik göra stadsmiljön bättre. Den bästa trafikmiljön skulle sannolikt uppstå om ökad tätortstrafik samtidigt blev gratis. Då skulle man verkligen konkurrera med bilismen och det skulle gynna trafikmiljön. Det finns andra kommuner som med framgång lyckats få en bättre trafikmiljö med gratis kollektivtrafik. I Kiruna är det genomfört och lyckade försök har gjorts i Avesta och Ockelbo. Är inte detta något för Skövde?

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.