06 jul 2016 06:00

06 jul 2016 06:00

Risktagande med skattebetalarnas pengar

SKÖVDE KOMMUN

Replik till Allians för Skövde (SLA 2/7).

Socialdemokraterna i Skövde har lagt ett budgetförslag som tar sin utgångspunkt i de möjligheter och utmaningar som de kommuninnevånare, vars gemensamma resurser vi är satta att förvalta, möter i sin vardag. Alla föräldrar vill att deras barn ska ha tillgång till en skolsköterska när de behöver det eller en plats på musikskolan om de så önskar. De vill att fritidsgården ska vara bemannad och öppen och de vill att deras äldre anhöriga inte ständigt ska behöva möta ny personal för att kommunen inte lyckats få till en fungerande bemanningsenhet. Det är några av de saker vi tar ansvar för och vill göra något åt. Vi vill också göra klart utredningen om Billingens fritidsområde innan några beslut tas och vi vill utreda möjligheten att tillskapa en konserthall i anslutning till Kulturhuset.

Vad vi inte gör är att lova att kön till musikskolan ska bort och när den sedan istället ökat kraftigt svamla om att det nog kan lösas av ideella krafter. Vad vi inte gör är att påstå att vi ökar kommunens intäkter när sanningen är att upplåningen ökas dramatiskt samtidigt som soliditeten sjunker och likaså resultatprognoserna. Vad vi inte gör är att villigt betala 45 miljoner kronor för en pulkabacke, en markplätt och en kongresshall som såg sina bästa dagar för decennier sedan.

Att som borgerligheten tro att deras idéer om berget skulle vara något sorts universalmedel för kommunens framtida behov är inte bara kortsiktigt. Det vittnar också om ett risktagande med skattebetalarnas pengar, vilket för övrigt är ytterligare en parallell till Medeltidens värld som efterfrågades i er replik 2/7.

Det är alltför lätt att förväxla fantasier med visioner och vårdslöst risktagande med handlingskraft. Vi är inte lika benägna att kalla till presskonferenser eller att göra storslagna utspel i publika sammanhang som våra politiska motståndare, men vi har fötterna på jorden och blicken på det som verkligen är viktigt.

Socialdemokraterna i Skövde

Malin Wadman, ordförande

Johan Ask, vice ordförande

Maria Hjärtqvist, gruppledare

Socialdemokraterna i Skövde har lagt ett budgetförslag som tar sin utgångspunkt i de möjligheter och utmaningar som de kommuninnevånare, vars gemensamma resurser vi är satta att förvalta, möter i sin vardag. Alla föräldrar vill att deras barn ska ha tillgång till en skolsköterska när de behöver det eller en plats på musikskolan om de så önskar. De vill att fritidsgården ska vara bemannad och öppen och de vill att deras äldre anhöriga inte ständigt ska behöva möta ny personal för att kommunen inte lyckats få till en fungerande bemanningsenhet. Det är några av de saker vi tar ansvar för och vill göra något åt. Vi vill också göra klart utredningen om Billingens fritidsområde innan några beslut tas och vi vill utreda möjligheten att tillskapa en konserthall i anslutning till Kulturhuset.

Vad vi inte gör är att lova att kön till musikskolan ska bort och när den sedan istället ökat kraftigt svamla om att det nog kan lösas av ideella krafter. Vad vi inte gör är att påstå att vi ökar kommunens intäkter när sanningen är att upplåningen ökas dramatiskt samtidigt som soliditeten sjunker och likaså resultatprognoserna. Vad vi inte gör är att villigt betala 45 miljoner kronor för en pulkabacke, en markplätt och en kongresshall som såg sina bästa dagar för decennier sedan.

Att som borgerligheten tro att deras idéer om berget skulle vara något sorts universalmedel för kommunens framtida behov är inte bara kortsiktigt. Det vittnar också om ett risktagande med skattebetalarnas pengar, vilket för övrigt är ytterligare en parallell till Medeltidens värld som efterfrågades i er replik 2/7.

Det är alltför lätt att förväxla fantasier med visioner och vårdslöst risktagande med handlingskraft. Vi är inte lika benägna att kalla till presskonferenser eller att göra storslagna utspel i publika sammanhang som våra politiska motståndare, men vi har fötterna på jorden och blicken på det som verkligen är viktigt.

Socialdemokraterna i Skövde

Malin Wadman, ordförande

Johan Ask, vice ordförande

Maria Hjärtqvist, gruppledare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.