06 jul 2016 06:00

06 jul 2016 06:00

Tre förskolor inom 600 meter

SKULTORP

Jag förstår inte hur kommunen tänker och planerar!

I min stadsdel Skultorp finns en förskola, Gullvivan, på Loringavägen, mitt i ett stort villaområde. Förskolan läggs i dagarna ner för gott! Samtidigt öppnas en helt nybyggd stor förskola i ett annat villaområde i Skultorp, på Vagnsbodsvägen ovanför Idrottsplatsen, dit barnen från Gullvivan ska flyttas. Det är kanske bra frånsett att där redan finns två förskolor; Backsippan, 600 meter ifrån den nybyggda på Vagnsbodsvägen och mitt emellan dem en privat förskola, Bäckagården. Nu får vi tre förskolor inom 600 meter!

Bättre har naturligtvis varit att renovera/modernisera/tilläggsisolera, den befintliga Gullvivan förskola, för en betydande mindre peng samt behålla en ytmässig spridning av förskolorna. Gullvivan har en naturlig mycket fin utegård intill en stor skogsdunge, och inget mögel. Den nya förskolan på Vagnsbodsvägen ligger på plan mark och man har fått bygga upp en konstgjord utegård med kullar osv.

Jag har frågat kommunen flera gånger vad som ska hända med den nedlagda Gullvivan förskola, men ingen har kunnat svara på det. Jag kallar detta förfarande för kapitalförstöring!

Sture Grönblad

Skultorp

I min stadsdel Skultorp finns en förskola, Gullvivan, på Loringavägen, mitt i ett stort villaområde. Förskolan läggs i dagarna ner för gott! Samtidigt öppnas en helt nybyggd stor förskola i ett annat villaområde i Skultorp, på Vagnsbodsvägen ovanför Idrottsplatsen, dit barnen från Gullvivan ska flyttas. Det är kanske bra frånsett att där redan finns två förskolor; Backsippan, 600 meter ifrån den nybyggda på Vagnsbodsvägen och mitt emellan dem en privat förskola, Bäckagården. Nu får vi tre förskolor inom 600 meter!

Bättre har naturligtvis varit att renovera/modernisera/tilläggsisolera, den befintliga Gullvivan förskola, för en betydande mindre peng samt behålla en ytmässig spridning av förskolorna. Gullvivan har en naturlig mycket fin utegård intill en stor skogsdunge, och inget mögel. Den nya förskolan på Vagnsbodsvägen ligger på plan mark och man har fått bygga upp en konstgjord utegård med kullar osv.

Jag har frågat kommunen flera gånger vad som ska hända med den nedlagda Gullvivan förskola, men ingen har kunnat svara på det. Jag kallar detta förfarande för kapitalförstöring!

Sture Grönblad

Skultorp

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.