07 jul 2016 06:00

07 jul 2016 06:00

Det finns fler attraktiva bostadsområden

TINGSHUSPARKEN

Replik till Claes-Göran Olsson (SLA 4/7). Helt riktigt uppfattat, Claes-Göran Olsson, det handlar om att vi inte vill ha någon byggnation i tingshusparken.

Vad gäller äldre och handikappade människor finns redan nu ett flertal attraktiva, centrumnära och naturnära bostadsområden, till exempel Fältspaten, Vadden, Skade, Stenhuggaren, Skoltuna, Henriksbergsgatan, Bagaren, Gamla skolan.

Claes-Göran Olsson har nog missuppfattat regeringens förslag till uppsnabbning av byggnadsprocessen.

Förslaget handlar om att regeringen vill kapa ett led i kedjan av besvärsinstanser. För närvarande vänder man sig till länsstyrelsen om man vill överklaga en kommunal detaljplan. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen. Sista instans är Mark- och miljööverdomstolen.

Regeringen vill nu kapa det första ledet i den kedjan, nämligen länsstyrelserna, så att överklaganden går direkt till Mark- och miljödomstolen. I dag är det två tredjedelar av de ärendena som hanteras av länsstyrelserna som ändå går vidare till nästa domstol. Även i fortsättningen kommer sista instansen att vara Mark- och miljööverdomstolen.

Genom att ta bort ett led kan man enligt den utredning som ligger till grund för förslaget kapa tiderna med i genomsnitt 4,5 månader.

Gott så, men det handlar inte, som Claes-Göran Olsson tycks tro, om att ta bort överklagningsinstitutet ”... så inte sådana som ni kan hålla på och överklaga bygglov och så vidare”.

Demokrati handlar bland annat om möjligheten att bestämma. Samhället ägs av oss alla och då skall alla kunna vara med och påverka beslut som omfattas av politiker och tjänstemän.

Överklaganden av kommunala beslut regleras i Plan- och bygglag 13 kap. Inte av Claes-Göran Olssons önskningar.

Tant G

Vad gäller äldre och handikappade människor finns redan nu ett flertal attraktiva, centrumnära och naturnära bostadsområden, till exempel Fältspaten, Vadden, Skade, Stenhuggaren, Skoltuna, Henriksbergsgatan, Bagaren, Gamla skolan.

Claes-Göran Olsson har nog missuppfattat regeringens förslag till uppsnabbning av byggnadsprocessen.

Förslaget handlar om att regeringen vill kapa ett led i kedjan av besvärsinstanser. För närvarande vänder man sig till länsstyrelsen om man vill överklaga en kommunal detaljplan. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen. Sista instans är Mark- och miljööverdomstolen.

Regeringen vill nu kapa det första ledet i den kedjan, nämligen länsstyrelserna, så att överklaganden går direkt till Mark- och miljödomstolen. I dag är det två tredjedelar av de ärendena som hanteras av länsstyrelserna som ändå går vidare till nästa domstol. Även i fortsättningen kommer sista instansen att vara Mark- och miljööverdomstolen.

Genom att ta bort ett led kan man enligt den utredning som ligger till grund för förslaget kapa tiderna med i genomsnitt 4,5 månader.

Gott så, men det handlar inte, som Claes-Göran Olsson tycks tro, om att ta bort överklagningsinstitutet ”... så inte sådana som ni kan hålla på och överklaga bygglov och så vidare”.

Demokrati handlar bland annat om möjligheten att bestämma. Samhället ägs av oss alla och då skall alla kunna vara med och påverka beslut som omfattas av politiker och tjänstemän.

Överklaganden av kommunala beslut regleras i Plan- och bygglag 13 kap. Inte av Claes-Göran Olssons önskningar.

Tant G

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.