08 jul 2016 06:00

08 jul 2016 06:00

Klosterbyggnad på gång?

HJO

Under en lång tid tillbaka har man ”på stan” och människor emellan pratat om en eventuell byggnad av ett kloster på Spakås gärden några kilometer söder om stan. Det har dock varit svårt att få fram information om projektet. Efterforskningar visar nu att ärendet inkommit till Hjo kommun den 17 november 2014 och efter påpekanden diarieförts först den 17 maj i år.

Bakom projektet står Franciskanorden och Gråbröderna i Jönköping. Ritningar och muntliga uppgifter från insatta ger vid handen att det kan röra sig om byggnader på kanske över 100 miljoner kronor och med en konserthall för 1 000 åhörare. Detta skulle verkligen sätta vår lilla kommun på kartan och på en plats som sannolikt bjuder på en av de vackraste, ännu outnyttjade, vyerna runt Vättern.

Flera träffar har i positiv anda ägt rum mellan företrädare för kommunen och Gråbröderna. Vad som hindrar ett avgörande i ärendet är osäkerheter om finansieringen. En viss optimism råder emellertid.

Som kommunmedlemmar är vi förvånade, dels över att ärendet inte diarieförts på föreskrivet sätt, dels att kommunen underlåtit att informera utåt om något som måhända kan bli den största begivenheten i Guldkroksbygdens moderna historia. Detta agerande överensstämmer inte med kommunens vision om och strävan på senare år efter öppenhet och deltagande. Lika märkligt är våra lokala mediers ointresse för saken. Nu väntar vi på fortsättningen.

Några Hjoälskare på läktaren

Bakom projektet står Franciskanorden och Gråbröderna i Jönköping. Ritningar och muntliga uppgifter från insatta ger vid handen att det kan röra sig om byggnader på kanske över 100 miljoner kronor och med en konserthall för 1 000 åhörare. Detta skulle verkligen sätta vår lilla kommun på kartan och på en plats som sannolikt bjuder på en av de vackraste, ännu outnyttjade, vyerna runt Vättern.

Flera träffar har i positiv anda ägt rum mellan företrädare för kommunen och Gråbröderna. Vad som hindrar ett avgörande i ärendet är osäkerheter om finansieringen. En viss optimism råder emellertid.

Som kommunmedlemmar är vi förvånade, dels över att ärendet inte diarieförts på föreskrivet sätt, dels att kommunen underlåtit att informera utåt om något som måhända kan bli den största begivenheten i Guldkroksbygdens moderna historia. Detta agerande överensstämmer inte med kommunens vision om och strävan på senare år efter öppenhet och deltagande. Lika märkligt är våra lokala mediers ointresse för saken. Nu väntar vi på fortsättningen.

Några Hjoälskare på läktaren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.