09 jul 2016 06:00

09 jul 2016 06:00

Det behövs både nya och erfarna poliser

DEBATT

Polismyndigheten bedömer att den behöver 2 000 nya poliser och 1 300 civilanställda för att klara sitt uppdrag till 2020. För detta fordras ett ekonomiskt resurstillskott på 3,9 miljarder kronor. Som orsak till kravet på ökade resurser anges ”det ökade terrorhotet och flyktingsituationen”.

I februari i år gav rikspolischefen Dan Eliason klartecken till att anställa 700 i huvudsak civilpersoner för att hjälpa till med utredningsverksamhet och gränskontroller. Några nya ekonomiska resurser hade han inte fått så många frågade sig om polischefen fått ett informellt löfte från den politiska ledningen. Frågan kvarstår!

I en debattartikel i DN (22/6) ber dessutom Eliasson om mer pengar och skälen därtill är; ”den kriminella utbredningen i utsatta områden, flyktingsituationen samt gränskontrollerna”. Av någon orsak nämns inte kostnaderna för den stora omorganisationen som är kraftigt underfinansierad. Mannen bakom den nya organisationen Thomas Rolén beräknade att reformen skulle kosta minst två miljarder och man trodde allmänt att Rolén skulle bli ny rikspolischef. Inrikesminister Anders Ygeman utsåg däremot helt överraskande Dan Eliasson till chefsposten. Att denne hade lovat att genomföra omorganisationen utan extra kostnader kan möjligen ha inverkat på valet.

Usla ekonomiska beräkningar, grumliga förklaringar och ett flertal helt oacceptabla uttalanden av Eliasson utgör tydligen inga skäl till byte på chefsposten! Detta är en skandal!

Ett annat problem för polisen är att ”gamla” poliser slutar i högre takt än nya utbildas. Det kanske viktigaste skälet är lönen. För att rekrytera nya poliser erbjuds dessa en lön som ofta överstiger den som deras äldre kollegor har. Detta beror inte på att den erbjudna lönen är för hög utan på att övriga polislöner är alltför låga. Ett resultat av detta kan då bli att den äldre polis som tjänstgör som mentor för sin yngre kollega har lägre lön än aspiranten, något som knappast upplevs som positivt av de äldre. Detta problem borde avlägsnas snarast.

Sverige skall ha ett väl fungerande rättsväsen som ska gälla i hela landet och täcka hela rättskedjan. Kriminella har ofta goda ekonomiska tillgångar, de begränsas inte av lagar, förordningar eller moraliska värderingar. För att hindra dessa från att ”ta över”, om så bara på begränsade områden, fordras välutbildade, motiverade och positiva poliser i tillräckligt antal och åldersfördelning.

Hergus Palmquist

 

I februari i år gav rikspolischefen Dan Eliason klartecken till att anställa 700 i huvudsak civilpersoner för att hjälpa till med utredningsverksamhet och gränskontroller. Några nya ekonomiska resurser hade han inte fått så många frågade sig om polischefen fått ett informellt löfte från den politiska ledningen. Frågan kvarstår!

I en debattartikel i DN (22/6) ber dessutom Eliasson om mer pengar och skälen därtill är; ”den kriminella utbredningen i utsatta områden, flyktingsituationen samt gränskontrollerna”. Av någon orsak nämns inte kostnaderna för den stora omorganisationen som är kraftigt underfinansierad. Mannen bakom den nya organisationen Thomas Rolén beräknade att reformen skulle kosta minst två miljarder och man trodde allmänt att Rolén skulle bli ny rikspolischef. Inrikesminister Anders Ygeman utsåg däremot helt överraskande Dan Eliasson till chefsposten. Att denne hade lovat att genomföra omorganisationen utan extra kostnader kan möjligen ha inverkat på valet.

Usla ekonomiska beräkningar, grumliga förklaringar och ett flertal helt oacceptabla uttalanden av Eliasson utgör tydligen inga skäl till byte på chefsposten! Detta är en skandal!

Ett annat problem för polisen är att ”gamla” poliser slutar i högre takt än nya utbildas. Det kanske viktigaste skälet är lönen. För att rekrytera nya poliser erbjuds dessa en lön som ofta överstiger den som deras äldre kollegor har. Detta beror inte på att den erbjudna lönen är för hög utan på att övriga polislöner är alltför låga. Ett resultat av detta kan då bli att den äldre polis som tjänstgör som mentor för sin yngre kollega har lägre lön än aspiranten, något som knappast upplevs som positivt av de äldre. Detta problem borde avlägsnas snarast.

Sverige skall ha ett väl fungerande rättsväsen som ska gälla i hela landet och täcka hela rättskedjan. Kriminella har ofta goda ekonomiska tillgångar, de begränsas inte av lagar, förordningar eller moraliska värderingar. För att hindra dessa från att ”ta över”, om så bara på begränsade områden, fordras välutbildade, motiverade och positiva poliser i tillräckligt antal och åldersfördelning.

Hergus Palmquist

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.