11 jul 2016 06:00

11 jul 2016 06:00

Varför används inte ordet rea?

SALE

Jag har vid flera tillfällen sett den röda skylten med texten SALE, som de flesta vet betyder SALE realisation.

Om nu reklammakaren hade varit konsekvent borde han ha skrivit även den följande skylttexten på engelska, men icke, den blev på svenska.

Varför användes inte ordet REA?

Stig

Jag har vid flera tillfällen sett den röda skylten med texten SALE, som de flesta vet betyder SALE realisation.

Om nu reklammakaren hade varit konsekvent borde han ha skrivit även den följande skylttexten på engelska, men icke, den blev på svenska.

Varför användes inte ordet REA?

Stig

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.