11 jul 2016 06:00

11 jul 2016 06:00

Vi fokuserar på skolan

MOBBNING

Replik på Christer Olssons replik (SLA 8/7) på mitt och Annika Eclunds debattinlägg i SLA 5/7.

Nyligen presenterade jag och Annika Eclund Kristdemokraternas konkreta förslag på hur tryggheten i våra skolor ska förbättras. Vi skrev om att öka vuxennärvaron i skolan och att lärarstudenter ska ha konflikthantering som en del i sin grundutbildning. Vi vill införa en elevhälsogaranti som ger en elev rätt att snabbt få kontakt med elevhälsovården och vi vill att varje kommun ska inrätta ett barnrättsombud som ska arbeta för att stötta elever och föräldrar. Vi kräver att skolorna årligen redovisar hur de verkar för att förankra skolans värdegrund och motverka mobbning. Som lokalpolitiker i skolfrågor och som Kristdemokraternas skolpolitiska talesperson med bakgrund som lärare fokuserar vi på de områden vi har makt över att förändra.

Christer Olsson, skriver i replik till min och Eclunds debattartikel att det inte längre finns några fredade zoner för dem som drabbas av mobbning och att även sommarlovet kan vara ett plågandets inferno på grund av elektronisk mobbning via sms, mms, e-post och på olika sociala medier.

Vi vet också att detta tyvärr är verkligheten för många unga. På grund av skolplikten är skolan en plats där barnen och de unga måste befinna sig. Därför måste vi verka för att skolan är en trygg plats där mobbning motverkas på alla plan. Vi tror att våra förslag med insatser för att minska mobbning i skolans värld även ska spilla över till fritiden och skolloven.

Maria Maric (KD)

Ledamot av barn- och utbildningsnämnden i Tibro

Nyligen presenterade jag och Annika Eclund Kristdemokraternas konkreta förslag på hur tryggheten i våra skolor ska förbättras. Vi skrev om att öka vuxennärvaron i skolan och att lärarstudenter ska ha konflikthantering som en del i sin grundutbildning. Vi vill införa en elevhälsogaranti som ger en elev rätt att snabbt få kontakt med elevhälsovården och vi vill att varje kommun ska inrätta ett barnrättsombud som ska arbeta för att stötta elever och föräldrar. Vi kräver att skolorna årligen redovisar hur de verkar för att förankra skolans värdegrund och motverka mobbning. Som lokalpolitiker i skolfrågor och som Kristdemokraternas skolpolitiska talesperson med bakgrund som lärare fokuserar vi på de områden vi har makt över att förändra.

Christer Olsson, skriver i replik till min och Eclunds debattartikel att det inte längre finns några fredade zoner för dem som drabbas av mobbning och att även sommarlovet kan vara ett plågandets inferno på grund av elektronisk mobbning via sms, mms, e-post och på olika sociala medier.

Vi vet också att detta tyvärr är verkligheten för många unga. På grund av skolplikten är skolan en plats där barnen och de unga måste befinna sig. Därför måste vi verka för att skolan är en trygg plats där mobbning motverkas på alla plan. Vi tror att våra förslag med insatser för att minska mobbning i skolans värld även ska spilla över till fritiden och skolloven.

Maria Maric (KD)

Ledamot av barn- och utbildningsnämnden i Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.