12 jul 2016 06:00

12 jul 2016 06:00

Vi stimulerar produktionen av billiga hyresrätter

DEBATT

Replik till Magnus Hammar Borsch (M) och Katarina Jonsson (M) i SLA 8/7.

Byggtakten har ökat i Sverige och Skövde då regeringen satt upp ett mål om att bygga 700 000 nya bostäder/lägenheter på tio år.

Skövdes företrädare för den styrande minoritet som replikerade på mitt inlägg den 6/7 gjorde en liten tankevurpa: 2017 vill Socialdemokraterna i Skövde bygga 500 bostäder/lägenheter per år i Skövde kommun enligt S budgetförslag 2017. Som i vanlig ordning röstades ner av er och era stödtrupper. 2016 är vårt mål 360 per år.

2014 färdigställdes det 168 bostäder/lägenheter i Skövde kommun och 2015 ynka 89.

Då ni styrde även Sverige under åtta år (2006–2014) hände det i princip ingenting gällande bostadsmarknaden. Gud nåde den som pratade om subventioner till nyproduktion av bostadsbyggande! Men rot och räntesubventioner åt de som redan ägde (äger) sin bostad var (är) helt okej. Den stora ideologiska skillnaden mellan er borgare och oss socialdemokrater gällande bostadspolitiken är att:

Vi vill använda våra gemensamma medel för att tillgodose även de med låga eller små inkomster med bostäder som är överkomliga för dem. Därför har regeringen infört ett investeringsstöd på 3,2 miljarder per år riktat till mindre och billiga hyresrätter.

Nyligen presenterade regeringen och Vänsterpartiet 22 (!) konkreta förslag för att det ska produceras fler bostäder. De borgerliga partierna lämnade de bostadspolitiska samtalen. Krav fanns på marknadshyror och slopade investeringsstöd, vilket skulle leda till 15 000 färre hyresrätter per år. Jag som socialdemokrat är emot en avreglering av bostadssektorn, vilket innebär att marknadshyror ska införas. Vilket i praktiken innebär att fastighetsägarna ska kunna öka sina vinstmarginaler genom att höja hyrorna.

Bristen på hyresrätter drabbar hela bostadsmarknaden och leder till minskad rörlighet och pressar upp priserna på övriga upplåtelseformer. Vi stimulerar nu produktionen av billiga hyresrätter. Inte minst så att våra ungdomar som är vår framtid ska kunna flytta hemifrån och starta sina vuxenliv. Därför har vi justerat rot-avdraget från 50 procent till 30 procent. Vi använder de 6 miljarderna till att investera i nya bostäder. Allt enligt klassisk socialdemokratisk politik med god fördelningsmässig profil.

Beviset på behovet av bostäder i Skövde ser vi inte minst då vårt allmännyttiga bostadsbolag Skövdebostäder har 26 000 personer i sin bostadskö. 13 000 av dessa är under 29 år. Att behovet av bostadsrätter finns ser vi då priserna rakat i höjden. Jag köpte min bostadsrätt på 44 kvm i Hentorp för tio år sedan för 15 000 kronor, i dag är priset uppe i 500 000 kr! Tillgång och efterfrågan är det som främst styr priset.

Robert Ciabatti (S)

Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och vice ordförande i Byggnadsnämnden

 

Byggtakten har ökat i Sverige och Skövde då regeringen satt upp ett mål om att bygga 700 000 nya bostäder/lägenheter på tio år.

Skövdes företrädare för den styrande minoritet som replikerade på mitt inlägg den 6/7 gjorde en liten tankevurpa: 2017 vill Socialdemokraterna i Skövde bygga 500 bostäder/lägenheter per år i Skövde kommun enligt S budgetförslag 2017. Som i vanlig ordning röstades ner av er och era stödtrupper. 2016 är vårt mål 360 per år.

2014 färdigställdes det 168 bostäder/lägenheter i Skövde kommun och 2015 ynka 89.

Då ni styrde även Sverige under åtta år (2006–2014) hände det i princip ingenting gällande bostadsmarknaden. Gud nåde den som pratade om subventioner till nyproduktion av bostadsbyggande! Men rot och räntesubventioner åt de som redan ägde (äger) sin bostad var (är) helt okej. Den stora ideologiska skillnaden mellan er borgare och oss socialdemokrater gällande bostadspolitiken är att:

Vi vill använda våra gemensamma medel för att tillgodose även de med låga eller små inkomster med bostäder som är överkomliga för dem. Därför har regeringen infört ett investeringsstöd på 3,2 miljarder per år riktat till mindre och billiga hyresrätter.

Nyligen presenterade regeringen och Vänsterpartiet 22 (!) konkreta förslag för att det ska produceras fler bostäder. De borgerliga partierna lämnade de bostadspolitiska samtalen. Krav fanns på marknadshyror och slopade investeringsstöd, vilket skulle leda till 15 000 färre hyresrätter per år. Jag som socialdemokrat är emot en avreglering av bostadssektorn, vilket innebär att marknadshyror ska införas. Vilket i praktiken innebär att fastighetsägarna ska kunna öka sina vinstmarginaler genom att höja hyrorna.

Bristen på hyresrätter drabbar hela bostadsmarknaden och leder till minskad rörlighet och pressar upp priserna på övriga upplåtelseformer. Vi stimulerar nu produktionen av billiga hyresrätter. Inte minst så att våra ungdomar som är vår framtid ska kunna flytta hemifrån och starta sina vuxenliv. Därför har vi justerat rot-avdraget från 50 procent till 30 procent. Vi använder de 6 miljarderna till att investera i nya bostäder. Allt enligt klassisk socialdemokratisk politik med god fördelningsmässig profil.

Beviset på behovet av bostäder i Skövde ser vi inte minst då vårt allmännyttiga bostadsbolag Skövdebostäder har 26 000 personer i sin bostadskö. 13 000 av dessa är under 29 år. Att behovet av bostadsrätter finns ser vi då priserna rakat i höjden. Jag köpte min bostadsrätt på 44 kvm i Hentorp för tio år sedan för 15 000 kronor, i dag är priset uppe i 500 000 kr! Tillgång och efterfrågan är det som främst styr priset.

Robert Ciabatti (S)

Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och vice ordförande i Byggnadsnämnden

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.