13 jul 2016 06:00

13 jul 2016 06:00

Ingen ska behöva dö av cancer i vårdkö

DEBATT

Sverige är sämst i Europa på väntetider i hälso- och sjukvården. Vi har därtill stora regionala skillnader avseende väntetider för patienter, inte minst gällande cancervård. Detta är inte rimligt. Kraftfulla åtgärder krävs.

Tyvärr saknas förslag från den svaga vänsterregeringen på hur cancervård ska ta ytterligare steg för att korta köer och skapa fler och effektivare tydliga vårdprocesser för landets cancerpatienter. Snarare verkar vänsterregeringen i motsatt riktning. Riksdagen körde därför över vänsterregeringen under våren, när beslut om nästa utvecklingssteg för cancervården togs. Då valde vänsterregeringen, S, MP och V att reservera sig mot beslut som alla allianspartierna gemensamt drivit igenom om att ”Regeringen bör under 2016 ta initiativ till arbetet med att samla viss avancerad cancersjukvård till ett mindre antal sjukhus”. Cancervården behöver en tydlig plan för att stärkas, men det reserverade man sig emot.

Regeringen står passivt och ser på när väntetider ökar, till exempel inom cancervård. I dagsläget är det inget landsting eller region som klarar de uppsatta målen gällande väntetider inom till exempel prostatacancervården. Det är helt tomt med konkreta förslag i regeringens förslags- och propositionslista.

Moderaterna vill utveckla den nationella cancerstrategi, till en ny uppdaterad, 2.0, i syfte att sätta fokus på nödvändiga kvalitetsförbättringar inom cancervård. Vi vet att cancerdiagnoser kommer att öka och att allt fler kommer att leva med en cancerdiagnos. Vi föreslår konkreta förbättringsförslag som t.ex. att ytterligare utveckla koordinerade processer i syfte att minska väntetider. Vi vill påskynda diagnostisering inom 1–3 arbetsdagar för koordinering av behandling av bl.a. akut leukemi, prostatacancer och cancer i matstrupe och magsäck.

Denna nya nationella cancerstrategi 2.0 ska växla upp arbetet med tydliga mål som följs upp regelbundet, kortare väntetider, fokus på att digitalisera hela cancervårdkedjan, mer av samlad cancervård samt ta fram en långsiktig strategi för att säkra kompetensförsörjningen av till exempel patologer och specialistsjuksköterskor. Varför motsätter sig vänsterregeringen detta?

Cancer är vår tids folksjukdom. Därför behöver mer göras. Ingen ska behöva dö av cancer i vårdkö. Det kräver aktiv metodisk och systematisk reformpolitik för vården. För hälso- och sjukvården i Sverige ska fungera. Det har vi alla rätt att ställa krav på.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

Tyvärr saknas förslag från den svaga vänsterregeringen på hur cancervård ska ta ytterligare steg för att korta köer och skapa fler och effektivare tydliga vårdprocesser för landets cancerpatienter. Snarare verkar vänsterregeringen i motsatt riktning. Riksdagen körde därför över vänsterregeringen under våren, när beslut om nästa utvecklingssteg för cancervården togs. Då valde vänsterregeringen, S, MP och V att reservera sig mot beslut som alla allianspartierna gemensamt drivit igenom om att ”Regeringen bör under 2016 ta initiativ till arbetet med att samla viss avancerad cancersjukvård till ett mindre antal sjukhus”. Cancervården behöver en tydlig plan för att stärkas, men det reserverade man sig emot.

Regeringen står passivt och ser på när väntetider ökar, till exempel inom cancervård. I dagsläget är det inget landsting eller region som klarar de uppsatta målen gällande väntetider inom till exempel prostatacancervården. Det är helt tomt med konkreta förslag i regeringens förslags- och propositionslista.

Moderaterna vill utveckla den nationella cancerstrategi, till en ny uppdaterad, 2.0, i syfte att sätta fokus på nödvändiga kvalitetsförbättringar inom cancervård. Vi vet att cancerdiagnoser kommer att öka och att allt fler kommer att leva med en cancerdiagnos. Vi föreslår konkreta förbättringsförslag som t.ex. att ytterligare utveckla koordinerade processer i syfte att minska väntetider. Vi vill påskynda diagnostisering inom 1–3 arbetsdagar för koordinering av behandling av bl.a. akut leukemi, prostatacancer och cancer i matstrupe och magsäck.

Denna nya nationella cancerstrategi 2.0 ska växla upp arbetet med tydliga mål som följs upp regelbundet, kortare väntetider, fokus på att digitalisera hela cancervårdkedjan, mer av samlad cancervård samt ta fram en långsiktig strategi för att säkra kompetensförsörjningen av till exempel patologer och specialistsjuksköterskor. Varför motsätter sig vänsterregeringen detta?

Cancer är vår tids folksjukdom. Därför behöver mer göras. Ingen ska behöva dö av cancer i vårdkö. Det kräver aktiv metodisk och systematisk reformpolitik för vården. För hälso- och sjukvården i Sverige ska fungera. Det har vi alla rätt att ställa krav på.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.