15 jul 2016 06:00

15 jul 2016 06:00

Ger med ena handen och tar tillbaka med den andra

Sjukvården:

Replik till Leven (M), Ehn (MP), Adolfsson (L), Andersson (C) och Brännberg (KD), i SLA 14/7.

Lite drygt 300 kronor per vårdanställd – det är satsningen på förbättrad arbetsmiljö som den moderatledda majoriteten i regionens personalutskott slår sig för bröstet och basunerar ut i sin debattartikel. För 15 miljoner kronor räcker inte längre än så, i en region med närmare 50 000 anställda i sjukvården. Dessa 300 kronor per anställd ska dessutom ställas i relation till att den moderatledda regionmajoriteten i sin budget inte ger sjukvården täckning för beräknade kostnadsökningar.

Varje år räknar Sveriges kommuner och landsting, SKL, fram ett index över hur mycket budgetarna behöver räknas upp för att täcka ökade kostnader, höjda löner etcetera. För 2017 ligger index på 3,1 procent. Men den moderatledda majoriteten räknar endast upp 2 procent i sin budget. Det innebär i sin förlängning ytterligare sparkrav på vården på i snitt 1,1 procent. I pengar handlar det om cirka 440 miljoner kronor. Ställ det sparkravet i relation till satsningen på 15 miljoner kronor!

Vi socialdemokrater satsade i vår budget drygt en kvarts miljard extra på personalens löner och förbättrade arbetstider. Vi la också pengar på kompetensutveckling, gav verksamheterna full kostnadstäckning enligt SKL:s index och la inga effektiviseringskrav på sjukvården. Vår satsning röstade ni ner, Gunilla Levén (M), Tina Ehn (MP), Birgitta Adolfsson (L), Cecilia Andersson (C) och Conny Brännberg (KD), tillsammans med era partikamrater i den moderatledda majoriteten i regionfullmäktige. Varför sa ni nej till att ge vården och personalen bättre villkor?

Det saknas inte pengar. Västra Götalandsregionen har god ekonomi, främst tack vare generella och specialdestinerade statsbidrag på cirka en miljard kronor från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Istället för att låta pengarna komma personal och patienter till del har den moderatledda majoriteten valt att lägga dem på hög.

Vi tycker att det är hög tid att växla upp arbetet för att stärka vår viktigaste resurs, personalen. Det handlar om konkurrenskraftiga löner, men också förbättrad arbetsmiljö och vettiga arbetstider, som gör att våra medarbetare får en rimlig balans mellan arbete och fritid, tid för återhämtning och ork att jobba ett helt yrkesliv. Det är de värda, tycker vi socialdemokrater.

Helen Eliasson (S)

regionråd i opposition

Lite drygt 300 kronor per vårdanställd – det är satsningen på förbättrad arbetsmiljö som den moderatledda majoriteten i regionens personalutskott slår sig för bröstet och basunerar ut i sin debattartikel. För 15 miljoner kronor räcker inte längre än så, i en region med närmare 50 000 anställda i sjukvården. Dessa 300 kronor per anställd ska dessutom ställas i relation till att den moderatledda regionmajoriteten i sin budget inte ger sjukvården täckning för beräknade kostnadsökningar.

Varje år räknar Sveriges kommuner och landsting, SKL, fram ett index över hur mycket budgetarna behöver räknas upp för att täcka ökade kostnader, höjda löner etcetera. För 2017 ligger index på 3,1 procent. Men den moderatledda majoriteten räknar endast upp 2 procent i sin budget. Det innebär i sin förlängning ytterligare sparkrav på vården på i snitt 1,1 procent. I pengar handlar det om cirka 440 miljoner kronor. Ställ det sparkravet i relation till satsningen på 15 miljoner kronor!

Vi socialdemokrater satsade i vår budget drygt en kvarts miljard extra på personalens löner och förbättrade arbetstider. Vi la också pengar på kompetensutveckling, gav verksamheterna full kostnadstäckning enligt SKL:s index och la inga effektiviseringskrav på sjukvården. Vår satsning röstade ni ner, Gunilla Levén (M), Tina Ehn (MP), Birgitta Adolfsson (L), Cecilia Andersson (C) och Conny Brännberg (KD), tillsammans med era partikamrater i den moderatledda majoriteten i regionfullmäktige. Varför sa ni nej till att ge vården och personalen bättre villkor?

Det saknas inte pengar. Västra Götalandsregionen har god ekonomi, främst tack vare generella och specialdestinerade statsbidrag på cirka en miljard kronor från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Istället för att låta pengarna komma personal och patienter till del har den moderatledda majoriteten valt att lägga dem på hög.

Vi tycker att det är hög tid att växla upp arbetet för att stärka vår viktigaste resurs, personalen. Det handlar om konkurrenskraftiga löner, men också förbättrad arbetsmiljö och vettiga arbetstider, som gör att våra medarbetare får en rimlig balans mellan arbete och fritid, tid för återhämtning och ork att jobba ett helt yrkesliv. Det är de värda, tycker vi socialdemokrater.

Helen Eliasson (S)

regionråd i opposition

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.