15 jul 2016 06:00

15 jul 2016 06:00

Samstämmighet om fler bostäder

DEBATT

Efter många förlorade år med på tok för låg bostadsproduktion börjar nu kommunens prognoser peka åt rätt håll. Redan nästa år väntas i storleksordningen 500 bostäder färdigställas. Äntligen! Efter många års diskussioner är det skönt att börja ana resultat i form av inflyttningsklara bostäder.

Byggnationstakten behöver ligga på den nivån under många år framöver och därför är det mycket glädjande att följa debatten mellan företrädare för moderaterna och socialdemokraterna. Speciellt eftersom att båda sidorna i debatten vill se en hög byggtakt i Skövde. Applåderna stiger.

Det behövs en blandning av lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Framför allt centrumnära (att detta är möjligt illustreras pedagogiskt i bland annat Skövdebostäders affärsplan). Vi behöver se en mångfald av byggherrar som vill bidra till Skövdes tillväxt och vet att det finns investeringsvilligt kapital. Gällande lagstiftning har lett till en överklagansinflation som begränsar, men lokalt kan kommunen parera det genom att jobba med många parallella detaljplaner. Genom att undvika detaljstyrning och föra en nära dialog med byggherrar finns alla chanser att nå en jämn och hög byggtakt.

Detta är inga nyheter men låt mig ändå applådera er Skövdepolitiker till att ha bostadsproduktionen högt på er dagordning. Fortsätt så, Skövde behöver det.

David Seiving

ordförande, Näringslivsforum Skövde

Byggnationstakten behöver ligga på den nivån under många år framöver och därför är det mycket glädjande att följa debatten mellan företrädare för moderaterna och socialdemokraterna. Speciellt eftersom att båda sidorna i debatten vill se en hög byggtakt i Skövde. Applåderna stiger.

Det behövs en blandning av lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Framför allt centrumnära (att detta är möjligt illustreras pedagogiskt i bland annat Skövdebostäders affärsplan). Vi behöver se en mångfald av byggherrar som vill bidra till Skövdes tillväxt och vet att det finns investeringsvilligt kapital. Gällande lagstiftning har lett till en överklagansinflation som begränsar, men lokalt kan kommunen parera det genom att jobba med många parallella detaljplaner. Genom att undvika detaljstyrning och föra en nära dialog med byggherrar finns alla chanser att nå en jämn och hög byggtakt.

Detta är inga nyheter men låt mig ändå applådera er Skövdepolitiker till att ha bostadsproduktionen högt på er dagordning. Fortsätt så, Skövde behöver det.

David Seiving

ordförande, Näringslivsforum Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.